naar Marker Nieuws indexpagina
Presentatie Openbare Vergadering Eilandraad Marken
dinsdag 7 juli 2020 in dorpshuis Het Trefpunt
 
“Houden we een openbare vergadering tijdens corona tijd of niet?” Over dit vraagstuk hebben wij ons vanaf maart dit jaar gebogen.

Gaan we de werkgroepen filmpjes laten aanleveren, monteren en uitzenden via kerk TV? Of gaan we het opschorten?
Elke keer als wij hiervoor een “plan de campagne” hadden gemaakt, bleken we weer te zijn ingehaald door de nieuwe richtlijnen welke elkaar in een rap tempo afwisselden.
De taak van de Eilandraad is
activeren, adviseren en verbinden. En informeren dan? Informeren doen wij zeker ook! Dit heeft u ook kunnen zien aan de hoeveelheid inlegvellen welke wij hebben verspreid sinds de corona maatregelen.
 
Livestream ging op het laatste moment niet door
Omdat we binnen de diverse werkgroepen zoveel te vertellen hadden én hebben, hebben we na de laatste versoepeling van de regelgeving er voor gekozen de openbare vergadering door te laten gaan conform de RIVM richtlijnen. Last minute ging helaas de livestream via Kerk TV niet door. De geplaatste video’s op het YouTube kanaal van Eilandraad Marken, die we in allerijl toch voor elkaar hadden weten te krijgen, hebben geen geluid door de verstoring van de boxen in dorpshuis Het Trefpunt (geen geluid, wel beelden+brom). Erg jammer, want het was een goede avond met veel nieuwe en vooral veel interessante informatie. Allemaal technische uitdagingen waar wij zeker van leren en u dan ook in willen meenemen, ook als het niet helemaal lukt.
 
Denktank/klankbord en open vacatures
Want zoals gezegd, naast onze dagelijkse werkzaamheden voor onze (vaak drukke) betaalde baan, gaan er ook vele uren zitten in onze inzet voor de leefbaarheid van Marken. Iets wat we graag doen en waar we zeker nog een helpende hand bij kunnen gebruiken.
Vandaar dat wij naast een aantal heren die toegezegd hebben als
denktank/klankbord te willen fungeren, ook een vacature hebben voor communicatie medewerker (inlegvel, website, social media) en een vacature bestuurslid
. Wij verwelkomen je met open armen!

Wij danken u voor uw aandacht en komst naar de openbare vergadering. Goed om weer vele nieuwe gezichten te zien. Ook danken wij de vele sprekers en de vrijwilligers van dorpshuis Het Trefpunt.
 
Bijgaand treft u de presentatie aan van gisterenavond met wat sfeerbeelden. Heeft u vragen? Schroom niet en spreek één van de bestuursleden aan of stuur een mail naar info@eilandraad.nl.

Wij zullen onverminderd doorgaan om ons in te zetten voor de leefbaarheid op Marken.
 
Bestuur Stichting Eilandraad Marken
Cees van Altena, Suzan Visser, Remco Boes. Jan Edward Commandeur en Nicolette Schouten
 
 Presentatie sheets van dinsdag 7 juli 2020 in pdf 
'activeren, adviseren en verbinden'

Bron: Stichting Eilandraad Marken, woensdag 8 juli 2020

naar Marker Nieuws indexpagina