naar Marker Nieuws indexpagina
Vergadering monumenten en welstandscommissie
maandag 6 juli 2020, aanvang 13.00 uur
 Notulen van deze vergadering 
 
U bent welkom bij de openbare vergadering van de monumenten- en welstandscommissie Waterland.
 
Voor de precieze starttijd van de vergadering kunt u op vrijdag voorafgaand aan de vergadering vanaf 13.00 uur contact opnemen met afdeling VROM van de gemeente Waterland (bouwtoezicht@waterland.nl). Heeft u andere vragen? Belt u dan met het secretariaat van de afdeling VROM, tel: (0299) 658 585.
 
De vergadering wordt georganiseerd door MOOI Noord-Holland (adviseurs omgevingskwaliteit). Tel (072) 520 44 59 / www.mooinoord-holland.nl / info@mooinoord-holland.nl
 
 
 
Monumenten- en Welstandscommissie Waterland    *  WZNH 
 

Bron: Gemeente Waterland, zaterdag 4 juli 2020

naar Marker Nieuws indexpagina