naar Marker Nieuws indexpagina
Bouw nieuw gemaal langs N518 bij Monnickendam
In de komende jaren staan er in de omgeving een aantal grote projecten op de planning waarvan we op Marken zeker wat gaan merken. En van deze projecten is de bouw van het nieuwe gemaal de Poel langs de Waterlandse Zeedijk bij Monnickendam.
 
De planning van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is om vanaf september 2020 te starten met de werkzaamheden. De werkzaamheden worden zo gepland dat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervind. Er moet echter wel door de gehele dijk en de N518 gebouwd worden dus het is onvermijdelijk dat het verkeer er iets van gaat merken.
 
Het plan van het HHNK is om eerst een bypass te maken over de huidige parkeerplaats om zo de instroomzijde van het gemaal en de koker onder de weg te kunnen bouwen, Zie ook onderstaande tekeningen. Na deze fase (september 2020 tot mei 2021) wordt de weg terug gelegd op de huidige positie om de uitstroomconstructie aan de buitenzijde van de dijk te kunnen bouwen. In deze fase (van juni 2020 tot januari 2022) zal het fietspad van de kruin van de dijk naar beneden worden geleid, en na de werkzaamheden weer omhoog. Doorgang voor alle verkeer is dus mogelijk. De parkeerplaats is gedurende de bouwwerkzaamheden niet beschikbaar.

In verband met de verkeersveiligheid is het plan om de snelheid ter plaatse van de bypass en in- en uitritten terug te brengen naar 50 km per uur. Omdat het maar over een vrij kort stuk N-weg gaat is de verwachting dat de werkelijke vertraging voor verkeer van ennaar Marken minimaal is, maar de situatie geldt natuurlijk wel voor lange tijd. De Eilandraad blijft in contact staan met HHNK om te zorgen waarborgen dat de overlast voor Marken minimaal zal blijven. Hierbij ook kijkend naar de aanrijtijden van de hulpdiensten en aansluitingen van het openbaar vervoer.

Meer informatie kunt u vinden via
https://www.hhnk.nl/nieuwbouw-gemaal-de-poel/. De omgevingsmanager is nu inmiddels echter de heer Rob Gordijn en niet meer de heer Koos Woestenburg.
Fase 0
Periode tot 09-2020
Afzettingen in de berm
Diverse onderzoeken en voorbereiding
Fase 1
Periode van 10-2020 t/m 05-2021
Verkeer N518 via bypass
Ruwbouw instroom gemaal + deel koker
Afmetingen bouwkuip instroom
Fase 2
Periode van 06-2021 t/m 01-2022
Verkeer N518 terug naar rijbaan, fietsers via bypass
Afbouw instroom gemaal, ruwbouw + afbouw
Uitstroom gemaal + deel koker

Bron: Stichting Eilandraad Marken, woensdag 1 juli 2020

naar Marker Nieuws indexpagina