naar Marker Nieuws indexpagina
Kerk TV Marken voor zondag 28 juni 2020
Livestream uit de Patmoskerk begint om 09.45 uur
Voorganger : Ds. S. Hovestad-de Jong uit Baard (Friesland)
Organist : Sebastian van der Pluijm
Kosters : Jongejaap Commandeur en Freek Visser
Aanvang : 10.00 uur
 
Eerste collecte:
Steun aan de afbouw van het dak middelbare school in Nigeria
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
Tweede collecte:
Kerk
NL69 INGB 0000 1609 62 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
 
   Liturgie zondag 28 juni 2020   
Technische realisatie : Cees Zeeman
Kijk via www.ProtestantsMarken.nl of onderstaande

Bron: Protestants Marken, donderdag 25 juni 2020

naar Marker Nieuws indexpagina