naar Marker Nieuws indexpagina
Aanpassing noodverordening sanitair en verpleeghuizen
in regio Zaanstreek-Waterland
 
De rijksoverheid heeft de afgelopen periode vergaande maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan. Vanaf maandag 15 juni gelden er nieuwe versoepelingen van de maatregelen. De aanpassingen staan in een vernieuwde noodverordening. Deze vervangt de noodverordening van 1 juni 2020.  
 
Meer ruimte vraagt meer verantwoordelijkheid
We gaan op dit moment de goede kant op met de beperking van de verspreiding van het virus. Dat zorgt dat de maatregelen versoepeld kunnen worden. Tegelijkertijd is het virus niet ineens weg. De bewegingsvrijheid die we krijgen brengt daarom een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Om die bewegingsvrijheid ook op de lange termijn te kunnen behouden en een tweede golf te voorkomen, is het nodig dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Houd afstand en vermijd drukte. Ben je verkouden of heb je klachten? Blijf thuis. Merk je dat iemand in je omgeving symptomen heeft? Spreek iemand aan. Alleen als gemeenschap, die zelf voorzichtig is en omkijkt naar elkaar, kunnen we de vrijheid behouden en stapsgewijs uitbouwen.
 
Wijzigingen noodverordening
De noodverordening blijft op veel onderdelen hetzelfde. De wijzigingen lichten we hieronder kort toe:
 
Het verbod op het ontvangen van bezoek voor verpleeghuizen en andere kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg wordt per maandag 15 juni 2020 opgeheven voor alle locaties behalve voor locaties waar zich nog één of meer COVID-19 besmettingen voordoen. Op die locaties is het ontvangen van bezoek nog steeds verboden, behalve in uitzonderingssituaties.
Het verbod op het openhouden van sanitaire voorzieningen komt per maandag 15 juni 2020 te vervallen.
 
Volledige noodverordening
Kijk op www.vrzw.nl voor de complete versie van de noodverordening in onze regio. Voor andere vragen over de aanpak van het coronavirus en de maatregelen, kijk dan op de landelijke website waar vragen en antwoorden te vinden zijn. 
 
 Noodverordening per 15 juni 2020 
Bron: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, vrijdag 12 juni 2020
naar Marker Nieuws indexpagina