naar Marker Nieuws indexpagina
Uitreiking Lintjesregen 2020
Alternatieve uitreikingsdatum vrijdag 3 juli

 

De alternatieve uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen ter gelegenheid van de Lintjesregen 2020 vindt plaats op vrijdag 3 juli aanstaande. Dan krijgen de 3056 gedecoreerden alsnog hun onderscheiding overhandigd. Door de coronamaatregelen kon de Lintjesregen afgelopen 24 april jongstleden geen doorgang vinden in de gebruikelijke vorm. Door de versoepelde landelijke maatregelen is het nu wel mogelijk de uitreikingen te organiseren.
 
Met de uitreiking op vrijdag 3 juli wordt ook gehoor gegeven aan de wens van vele gedecoreerden om de versierselen snel te ontvangen. In april namen burgemeesters, gezaghebbers en gouverneurs op afstand wel contact op met de gedecoreerden om hen te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning had behaagd hen te benoemen in een ridderorde.
 
Bij de uitreikingen zullen de landelijke maatregelen van kracht blijven, zoals:
 
* de anderhalve meter afstand tussen de mensen;
* het op dat moment geldende maximum aantal personen voor bijeenkomsten;
* de onderscheidingen zullen niet worden opgespeld, maar de etuis met daarin de onderscheiding zullen worden overhandigd.
 
De uitreiking kan ook aan huis geschieden. Bovendien kunnen gemeenten met meer gedecoreerden waarbij een uitreiking op één dag lastig te realiseren valt, de uitreiking ook deels op donderdag 2 juli laten plaatsvinden.
 
Cijfers en feiten
Voor de lintjesregen 2020 heeft het Kapittel voor de Civiele Orden zich als adviesorgaan van de Nederlandse regering gebogen over 3325 voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen die zijn ingediend door burgers en maatschappelijke organisaties, vanuit de samenleving dus. 11 personen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en 3049 personen zijn benoemd tot één van de graden in de Orde van Oranje-Nassau. In het Caribisch deel van het Koninkrijk kregen 45 personen een Koninklijke onderscheiding. Over 265 voorstellen is uiteindelijk een negatief advies uitgebracht.
 
Zoek hier per gemeente of woonplaats welke benoemingen tijdens de Lintjesregen in 2020 hebben plaatsgevonden.

Bron: Lintjes.nl, zaterdag 6 juni 2020

naar Marker Nieuws indexpagina