naar Marker Nieuws indexpagina
CWW verdeelt € 20.000 onder 29 maatschappelijke initiatieven
Coöperatie Windenergie Waterland (CWW)
 
Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) heeft ook dit jaar weer een bedrag van € 20.000,= beschikbaar gesteld voor allerlei initiatieven en activiteiten in de gemeenten Waterland en Edam-Volendam. Deze sponsorbedragen werden de afgelopen jaren uitgereikt in het ‘Mirror Paviljoen' te Monnickendam, maar door het coronavirus was dat dit jaar niet mogelijk. Dit jaar kregen de gehonoreerde aanvragen een email, met de mededeling dat ze een bedrag tegemoet konden zien. De hoogte van het bedrag werd een ‘verrassing’ op de opgegeven bankrekening.
 
De twee windmolens bij 'de Nes' maken winst, en de coöperatie verdeelt dat onder de 'Stichting Duurzaam Waterland', die dat geld gebruikt om "het gebruik en bewustzijn van duurzame energie in de gemeenten Waterland en Edam-Volendam te bevorderen". Verder stelt de CWW elk jaar een sponsorbedrag beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven. Er waren dit jaar weer vele aanvragen bij het sponsorcomité binnengekomen en daarvan zijn er 29 toegekend.
 
Er vielen aanvragen af, omdat het bestuur van CWW vindt dat ze niet helemaal in het profiel passen. Bijvoorbeeld als er sprake blijkt te zijn van een organisatie die ook enig winstoogmerk heeft of de omschrijving is te vaag en te algemeen. Ook heeft het coronavirus effect gehad op de toegekende bedragen.
 
Het sponsorcomité, wat wederom bestond uit Hans Mars en Petra Meijssen, hadden de dankbare taak het geld zo goed mogelijk te verdelen. Maar het is meer dan leuk, geld geven. De projecten en initiatieven moeten bijdragen aan het maatschappelijk welzijn en een positieve impuls geven aan het sociaal cultureel leven in genoemde plaatsen. De organisaties moeten voor iedereen toegankelijk zijn en geen winstoogmerk hebben.
 
 Complete lijst met gehonoreerde sponsorbijdrage 2020 in pdf 
 www.CWWaterland.nl 

Bron: PepProductions namens CWW, vrijdag 5 juni 2020

naar Marker Nieuws indexpagina