naar Marker Nieuws indexpagina
Koolzaad maaien tegen erosie van de dijk
Ruimte voor variatie in vegetatie
Foto: Ria Houweling
  Onderstaand een reactie van het HHNK op artikel 14264  
 
Bloeiend koolzaad langs de N518 is inderdaad gemaaid. Niet op de bijen te pesten, maar om de dijk tegen erosie te beschermen. Soms lijkt ingrijpen negatief voor de natuur, maar hier is dat zeker niet het geval.
 
Op de Waterlandse Zeedijk past het hoogheemraadschap (HHNK) 'natuurtechnisch maaibeheer' toe. Dat betekent dat we maaien en afvoeren om de kering te verschralen en daarmee de biodiversiteit te bevorderen. In dit geval speelt er echter iets anders.
 
De primaire kering van Durgerdam t/m Monnickendam heeft last van grote Koolzaadvelden. Doordat koolzaad (of raapzaad) zo snel en groot groeit, ontneemt deze plant het licht voor de andere planten waardoor er kale plekken ontstaan in de vegetatie. Daardoor ontstaat erosie wat de dijk verzwakt. 
 
Koolzaad of Raapzaad is een eenjarige vroegbloeier die veel zaad produceert. Door te maaien en af te voeren vr de zaadzetting voorkomt het hoogheemraadschap de uitzaaiing en uitbreiding van deze plant. Door dit vroegtijdig maaien kunnen op de plaats van de koolzaadvelden andere planten groeien. Daardoor komen er minder kale plekken en daarmee neemt de erosiebestendigheid weer toe. Dat is van belang voor de waterkerende functie van deze dijk.
 
Het maaien gebeurt dus zeer weloverwogen. Het is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente Waterland maar van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dat begaan is met de waterveiligheid van Marken n de biodiversiteit wil bevorderen. Ook ten behoeve van de bij.
 

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dinsdag 5 mei 2020

naar Marker Nieuws indexpagina