naar Marker Nieuws indexpagina
Marken blijft op slot voor niet bestemmingsverkeer auto's & motoren
coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 19 mei 23:59 uur
 
Maatregelen Marken tot en met dinsdag 19 mei in het kort:
* Parkeerterrein blijft afgesloten
* Geen gemotoriseerd verkeer (dus auto's & motoren, met uitzondering van bestemmingsverkeer) toe te laten op Marken
 
Burgemeester Sicko Heldoorn
Burgemeester Sicko Heldoorn: “Het is de afgelopen weken erg mooi lenteweer geweest en mede dankzij de afsluitingsmaatregelen is het redelijk rustig gebleven in onze gemeente. Bewoners maar ook toeristen en dagjesmensen nemen de coronamaatregelen over het algemeen serieus.  Toch hebben onze handhavers nog flink wat auto’s en motoren, die geen bestemmingsverkeer waren, een bekeuring moeten geven, ook groepen fietsers en kitesurfers die hun auto’s fout parkeerden, gaven overlast.
 
We hebben het verzoek gedaan om de maatregelen te verlengen omdat het besmettingsgevaar nog steeds onverminderd groot is. Ik roep iedereen op; blijf thuis en als je de deur uit moet, ga dan niet op drukke tijdstippen. Voorkom dat je drukte veroorzaakt door met veel op kleine wegen of plekken te zijn. Hou vol ook de komende tijd en ook al duurt het lang, hou vol en hou afstand.”
 
Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland
Het zijn uitzonderlijke tijden. De rijksoverheid heeft vergaande maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan en het kan zijn dat de komende periode nog meer maatregelen volgen. Dat vraagt van iedereen forse aanpassingen in zijn dagelijks leven. Maar samen kunnen we deze crisis het hoofd bieden. Door de maatregelen te volgen, afstand te houden tot anderen en oog te hebben voor elkaar. Samen staan we sterk.
 
Nieuwe noodverordening
Op dinsdag 21 april 2020 zijn de maatregelen door het kabinet verlengd tot en met dinsdag 19 mei 2020. Dit is aangepast in de noodverordening. Er zijn enkele versoepelingen opgenomen om kinderen voorzichtig meer ruimte te geven. De oude noodverordening van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland van vrijdag 3 april 2020 wordt hiermee vervangen. In de periode tot en met 19 mei kan het kabinet een aantal aanvullende of versoepelende maatregelen nemen. Mocht zo’n besluit de noodverordening raken, zal ook deze worden aangepast.
 
Afgesloten locaties
Vooralsnog blijven verschillende locaties en gebieden en parkeerplaatsen van recreatiegebieden in de regio Zaanstreek-Waterland afgesloten voor publiek. Dit is geregeld in het aanwijzingsbesluit gebieden regio Zaanstreek-Waterland, gekoppeld aan de noodverordening. Het gaat dan om verschillende voetballocaties en skateparken in Zaanstad en Purmerend. Daarnaast parkeerterreinen in het Twiske, Monnickendam en Marken.
 
Wijzigingen noodverordening
De noodverordening blijft op veel onderdelen hetzelfde. De belangrijkste elementen en wijzigingen lichten we hieronder kort toe.
 
Evenementen & samenkomsten
Alle evenementen in de regio Zaanstreek Waterland zijn tot dinsdag 1 september 2020 verboden. Het is verboden zich in de publieke ruimte te bevinden zonder tot andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter. Dit geldt niet voor een gezin en kinderen tot en met 12 jaar, die spelen onder toezicht van ouders en of voogden. De volwassenen moeten wel de 1,5 meter regel volgen.
Alle samenkomsten van meer dan twee personen zijn verboden. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor onder andere:
  • Uitvaarten en huwelijken tot en met 30 personen.
  • Religieuze samenkomsten tot en met 30 personen.
  • Wettelijk verplichte samenkomsten zoals vergaderingen van de gemeenteraad (maximaal 100 personen).
  • Samenkomsten nodig voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (maximaal 100 personen en er moeten maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen).
 Sporten
Het is verboden om in georganiseerd verband sportwedstrijden te houden. Bij deze restricties zijn een aantal uitzonderingen. Vanaf woensdag 29 april mogen jongeren tot en met 18 jaar georganiseerd buiten sporten en bewegen onder begeleiding. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten daarbij de anderhalve meter in acht moeten houden. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar.
 
Scholen en kinderdagverblijven
Scholen en kinderdagverblijven blijven gesloten tot en met 10 mei. Kinderdagverblijven en scholen zijn tot en met 10 mei wel open voor ouders met vitale en cruciale beroepen.

Vanaf maandag 11 mei 2020 geldt:
  • Basisscholen mogen open gaan waarbij de kinderen ten minste de helft van de reguliere onderwijstijd naar school gaan.
  • Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs kunnen weer volledig naar school.
  • De buitenschoolse opvang is geopend voor kinderen 4-12 jaar die ook op dezelfde dag naar school mogen.
  • Vanaf maandag 11 mei is kinderdagopvang (0-4 jaar) weer voor alle kinderen open. Ook mogen kinderen weer naar de gastouderopvang (0-12 jaar).
Middelbare scholen blijven nog wel dicht maar treffen voorbereidingen om eventueel per 1 juni open te kunnen met in acht neming van de anderhalve meter
 
Recreatie en nachtverblijf
Het is verboden om bouwwerken van tijdelijke aard in de vorm van een slaap- of strandhuisje op of aan een strand te bouwen, te gebruiken of te laten gebruiken. Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, jachthavens, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden en stranden geopend te houden.
 
 Noodverordening per 29 april 2020   Aanwijzingsbesluit per 29 april 2020 
Bron: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, woensdag 29 april 2020
naar Marker Nieuws indexpagina