naar Marker Nieuws indexpagina
Komende periode alleen bestemmingsverkeer naar Marken toegestaan
Dit in de periode donderdag 9 tot en met woensdag 15 april
 
De maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn verlengd tot met dinsdag 28 april 2020.
 
Voor iedereen nog een keer alles op een rijtje:
 • Bij alles wat u doet geldt de belangrijkste regel: Houd 1½ meter afstand;
 • Blijf en werk zoveel mogelijk thuis;
 • Als u kucht/hoest of verkouden bent, mag u niet naar buiten;
 • Bij een koortsgeval moet het volledige huishouden thuisblijven;
 • Geen bezoek van meer dan drie personen;
 • Schud geen handen;
 • Naar buiten gaan is alleen toegestaan voor noodzakelijke activiteiten zoals boodschappen, sporten of een wandeling;
 • Doe deze activiteiten zoveel mogelijk alleen;
 • Met uitzondering van gezinsleden is groepsvorming verboden. Met meer dan 3 personen bij elkaar zonder 1½ meter afstand kan beboet worden met maximaal € 400.
  Dit geldt ook voor ontvangst van bezoek in uw tuin;
 • Vermijd contact, vooral met ouderen (70+) en andere mensen met een kwetsbare gezondheid;
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep;
 • Niezen, kuchen of hoesten uitsluitend in de elleboog;
 • Kinderen tot 12 jaar mogen nog wel bij elkaar in de buurt komen en buiten spelen. Maar alleen met het bewaren van de 1½ meter afstand en als ze geen gezondheidsklachten hebben.
Het is moeilijk, en onbewust gaan we soms nog in de fout, maar het is absoluut noodzakelijk. U kunt al besmet zijn zonder dat u klachten heeft.
 
Markers en het coronavirus
Ook op Marken zijn inmiddels een aantal personen het slachtoffer geworden van het coronavirus. Voor zover bekend hebben zij allen de besmetting opgelopen bij de uitoefening van hun beroep. Sommigen ondergaan een volledige quarantaineperiode en anderen medische behandeling. Wij wensen de getroffenen en betrokken familieleden heel veel sterkte en beterschap in deze moeilijke tijd.
Wij verzoeken u om niet te communiceren over mogelijke coronagevallen op Marken indien u daar niet 100% zeker van bent.
 
Economische gevolgen
Het uitbreken van het coronavirus zal verstrekkende gevolgen hebben voor de economie. Mensen, dus ook Markers, kunnen hun baan verliezen, hun eigen bedrijf kan failliet gaan enz., met alle gevolgen van dien voor hun familieomstandigheden. Wie dit mogelijk is/kan overkomen wensen wij heel veel sterkte. Wij roepen alle Markers op om iemand die dit overkomt te helpen door in uw eigen (werk)omgeving te kijken naar vacatures en waar mogelijk Markers aan een nieuwe baan te helpen.
 
Preventie
Eén van de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ondanks de aangekondigde maatregelen is Marken nog steeds in trek bij toeristen. Op initiatief van de Eilandraad zijn verschillende acties ingezet, om de mogelijke toestroom van toeristen tijdens het Paasweekend te voorkomen.
 
Er is een informatiebord geplaatst aan de rechterzijde bij aankomst op het parkeerterrein van Marken. Dit bord zal hier voorlopig blijven staan. Het bord is gratis beschikbaar gesteld door André en Agnita Peereboom. Onze dank daarvoor!
 
In nauwe samenwerking met de Gemeente Waterland heeft de Eilandraad er voor gezorgd dat er in de week van donderdag 9 t/m woensdag 15 april twee matrixborden staan om bezoekers te informeren niet naar Marken te komen. Op het bord dat geplaatst wordt in Monnickendam staat dat alle parkeerterreinen op Marken gesloten zijn en Marken uitsluitend bereikbaar is voor bestemmingsverkeer (dus ook géén motoren). Hier zal door twee Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren (boa's) ook actief op gehandhaafd worden. De boa's houden rekening met familiebezoek of zorgtaken die door mensen van buiten worden verricht. Zij kunnen parkeren met een bezoekerspas. Op het bord dat geplaatst wordt bij de omringdijk wordt gewaarschuwd voor een risicovolle wandelroute en corona besmettingsgevaar. Wij danken de Gemeente Waterland voor de constructieve samenwerking!
 
Tot slot heeft de directie van EuroParcs Resort Poort van Amsterdam toegezegd haar bewoners te informeren over onze wensen en te vragen zoveel mogelijk op het park te blijven.
 
Steun Marker ondernemers
De horecaondernemers worden enorm getroffen door de genomen maatregelen. Om toch enigszins inkomsten te creëren hebben zij een thuisbezorgservice opgezet. Wij roepen u op om in deze tijd bij voorkeur gebruik te maken van deze Marker service.
 
Jeugdraad
Ook de Marker jeugd zet zich enorm in voor Marken om door deze moeilijke periode te komen. Zo hebben zij onder andere het inlegvel van twee weken geleden huis aan huis rondgebracht en hebben geholpen met het planten van de tulpenbollen (zie onder).
 
Waar een klein dorp groot in kan zijn
Naast dat iedereen een modus probeert te vinden voor de huidige situatie, zien we ook veel mooie initiatieven ontstaan op Marken. We helpen elkaar waar nodig en mogelijk. Volgende week zullen wij u uitgebreid informeren over de ontplooide initiatieven.
 
Eén voorbeeld willen wij echter toch nu al noemen.
Het nieuwe initiatief ”Marken voor haar Markers” (op Facebook), waarover wij u volgende week uitgebreid zullen informeren, heeft geregeld dat er bijna 3000 tulpenbollen door heel Marken zijn geplant.
 
Iedereen die nog ideeën heeft, of al bezig is met de uitwerking van een initiatief, geef ze door aan de Eilandraad zodat het kan worden opgenomen in de nieuwsbrief van volgende week. Houd bij alle initiatieven rekening met de maatregelen die het verspreiden van het coronavirus moeten beperken.
 
Tot slot, let goed op elkaar, uzelf en blijf gezond.
 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, woensdag 8 april 2020

naar Marker Nieuws indexpagina