naar Marker Nieuws indexpagina
Afsluiting fietswandelpad Uitdammerdijk
Vanaf woensdag 6 mei 2020 wordt het fiets- en wandelpad afgesloten voor gebruikers
  Op woensdag 6 mei 2020 start de Alliantie Markermeerdijken met opspuiten van de buitendijkse werkbaan langs de Uitdammerdijk tot boven de waterlijn. Vanaf dat moment sluiten we het fiets- en wandelpad op de kruin van de dijk af voor gebruikers. Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden en de afsluiting.

Wat gaat er gebeuren?
De Alliantie Markermeerdijken zorgt voor droge voeten door 33 kilometer dijk tussen Hoorn en Amsterdam te versterken. Medio oktober 2019 is de Alliantie Markermeerdijken gestart met de voorbereidingen voor de versterking van de Uitdammerdijk tussen Uitdam en Durgerdam. Meer dan 90 procent van de aanvoer van materiaal gebeurt via het water. Hiervoor worden vaargeulen gegraven, loswallen aangelegd en buitendijkse werkbanen gerealiseerd. De buitendijkse werkbaan langs de Uitdammerdijk wordt opgespoten met zand. Vanaf een werkschip met een kraan wordt hiervoor zand gelijkmatig over de bodem van het Markermeer verdeeld. Deze werkbaan wordt later gebruikt als tijdelijke weg waarover we materiaal binnen het werkgebied vervoeren. We verwachten dat de buitendijkse werkbaan in mei 2020 boven het water uitkomt. Vanaf dat moment schermen we het werkterrein af voor publiek, en sluiten we het fiets- en wandelpad op de kruin van de dijk.

Waarom gaat het gebeuren?
Waar gewerkt wordt, kunnen gevaren ontstaan. Daarom nemen we maatregelen om de veiligheid van u, omwonenden en onze medewerkers te waarborgen. Zodra de buitendijkse werkbaan boven water komt, ontstaat er in de eerste instantie drijfzand. Later wordt er met grote zware machines gewerkt. Om de veiligheid van het publiek te garanderen wordt het voet- fietspad op de dijk afgesloten. Zo voorkomen wij dat onbevoegden vanaf de dijk het werkterrein kunnen betreden.

Wat merkt u ervan?
Het fiets- en wandelpad wordt begin mei 2020 afgesloten. Zodra de versterking van de Uitdammerdijk gereed is en het nieuwe fiets- en wandelpad op de kruin van de dijk is aangelegd, is deze weer voor iedereen toegankelijk. Naar verwachting is dat eind 2022. Tijdens de afsluiting geldt een omleidingsroute voor fietsers en wandelaars. Zij worden over de Durgerdammergouw Dorpsweg Ransdorp Nieuwe Gouw Poppendammergouw Aandammergouw Dijkeinde - Rijperweg geleid.

Fietsverkeer dat vanaf Amsterdam richting Uitdam/Marken rijdt wordt vanaf Schellingwoude al rechtstreeks naar de Poppendammergouw geleid. Fietsverkeer richting Monnickendam kan ook via Zuiderwoude rijden. Voor wandelaars wordt dezelfde omleidingsroute gebruikt als voor fietsers, ook wel bekend als onderdeel van het Trekvogelpad. Zowel doorgaand- als bestemmingsverkeer kan gebruik blijven maken de weg langs de teen van de dijk. Vanaf het najaar van 2020 zal deze weg ook worden afgesloten. Hier zal u te zijner tijd informatie over ontvangen.

Meer weten?
Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op via
contact@markermeerdijken.nl of telefonisch via 0299-224510. Wilt u meer te weten komen over de versterking van de Markermeerdijken, bekijk dan onze website www.markermeerdijken.nl.

 

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, zondag 5 april 2020

naar Marker Nieuws indexpagina