naar Marker Nieuws indexpagina
Aanpassing noodverordening regio Zaanstreek-Waterland
 
Het zijn uitzonderlijke tijden. De rijksoverheid heeft vergaande maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan en het kan zijn dat de komende periode nog meer maatregelen volgen. Dat vraagt van iedereen forse aanpassingen in zijn dagelijks leven. Maar samen kunnen we deze crisis het hoofd bieden. Door de maatregelen te volgen, afstand te houden tot anderen en oog te hebben voor elkaar. Samen staan we sterk. Sinds 26 maart kan iedere gemeente strenger optreden. Zowel politie als handhaving (boa’s) worden hiervoor ingezet.
 
Nieuwe noodverordening
Op 31 maart 2020 zijn de maatregelen verlengd tot en met 28 april 2020. Dit is aangepast in de noodverordening. Verder zijn er aan de gewijzigde noodverordening maatregelen toegevoegd met betrekking tot slaap- en strandhuisjes en het gebruik van sanitaire voorzieningen. De oude noodverordening van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland van 26 maart 2020 wordt hiermee formeel vervangen.
 
Dit betekent dat:
Alle vergunningsplichtige evenementen in de regio Zaanstreek-Waterland tot 1 juni 2020 verboden zijn.
 
Verder betekent het dat nu tot en met 28 april is geregeld dat:
 • Het verboden is met 3 of meer personen bij elkaar te zijn en géén 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. Dit geldt niet voor een gezin en kinderen tot en met 12 jaar, die spelen onder toezicht van ouders en of voogden. De volwassenen moeten wel de 1,5 meter regel volgen.
 • Alle geplande en ongeplande samenkomsten verboden zijn. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor:
 1. Uitvaarten en huwelijken tot en met 30 personen;
 2. Religieuze samenkomsten tot en met 30 personen;
 3. Wettelijk verplichte samenkomsten zoals vergaderingen van de gemeenteraad (maximaal 100 personen);
 4. Samenkomsten nodig voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (maximaal 100 personen);
 • Bedrijven gesloten moeten zijn: horeca- en eetgelegenheden (afhaal en brengen blijft mogelijk), sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs, coffeeshops (afhaal wel mogelijk) en casino’s.
 • Het is verboden om contactberoepen uit te oefenen zoals bijvoorbeeld kappers, schoonheidsspecialisten en masseurs tenzij ereen medische indicatie is.
 • De voorzitter van de veiligheidsregio kan gebieden en locaties aanwijzen voor een locatie-/gebiedsverbod als de situatie daarom vraagt.
 • De voorzitter van de veiligheidsregio kan, in overleg met vervoerders, besluiten dat, delen van, het openbaar vervoer wordt stopgezet omdat er niet aan de regel van 1,5 meter wordt voldaan.
 • Scholen en kinderdagverblijven blijven gesloten. Onderwijs op afstand is wel mogelijk. Kinderdagverblijven en scholen zijn wel open voor ouders met vitale en cruciale beroepen.
Voor recreatie en nachtverblijf geldt dat:
 • Het verboden is om bouwwerken van tijdelijke aard in de vorm van een slaap- of strandhuisje op of aan een strand te bouwen, te gebruiken of te laten gebruiken.
 • Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, jachthavens, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden en stranden geopend te houden.
 In de week voor 28 april besluit het kabinet over het al dan niet verlengen van de maatregelen. Deze maatregelen neemt de veiligheidsregio, omdat we er met elkaar alles aan willen doen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en de gezondheid van onze inwoners zoveel mogelijk te beschermen. Als er 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden, voorkom je dat je besmet raakt. Maar nog belangrijker, dit voorkomt dat anderen weer besmet worden.
 
Kijk op www.vrzw.nl voor informatie over de noodverordening in onze regio. Voor andere vragen over de aanpak van het coronavirus en de maatregelen, kijk op de landelijke website waar vragen en antwoorden te vinden zijn. 
 
Bron: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, vrijdag 3 april 2020
naar Marker Nieuws indexpagina