naar Marker Nieuws indexpagina
Kerkdienst op Marken voor zondag 5 april 2020
De Livestream via YouTube begint om 09.45 uur
Zesde zondag van de veertig dagen tijd
Voorganger : Ds. Huib Klink
Organist : Dirk Kes
Kosters : Jan Piet van Altena en Kees Visser
Aanvang : 10.00 uur
 
1e collecte:
Diaconie
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
2e collecte:
Kerk
NL69 INGB 0000 1609 62 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
   Liturgie zondag 5 april 2020   
Onderstaand de link naar de Livestream via YouTube voor zondag 5 april 2020

Bron: Protestants Marken, woensdag 5 april 2020

naar Marker Nieuws indexpagina