naar Marker Nieuws indexpagina
Kerkdienst op Marken voor zondag 29 maart 2020
De Livestream via YouTube begint om 09.45 uur
Vijfde zondag van de veertig dagen tijd
Voorganger : Ds. Huib Klink
Organist : Dirk Kes
Kosters : Hein Zeeman en Jan Blijleven
Aanvang : 10.00 uur
 
1e collecte:
K.I.A. 40 dagentijd
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
2e collecte:
Kerk
NL69 INGB 0000 1609 62 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
   Liturgie zondag 29 maart 2020   
Onderstaand de link naar de Livestream via YouTube voor zondag 29 maart 2020

Bron: Protestants Marken, woensdag 25 maart 2020

 
Onderstaand screenshots van zondag 29 maart
 
naar Marker Nieuws indexpagina