naar Marker Nieuws indexpagina
ZOA huis-aan-huis collecte voor slachtofferhulp nu online
 
Jaarlijks wordt rond deze tijd een huis-aan-huis collecte door Stichting ZOA (Zuid-Oost Azie) georganiseerd. De opbrengst is een belangrijke bron van inkomsten voor de ondersteuning van projecten in Azie en Afrika. Projecten die gericht zijn op het helpen van slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten. En, helaas, dat zijn er vele in deze wereld.
 
Door het risico van besmetting met het coronavirus kan dit jaar de huis-aan-huis collecte geen doorgang vinden. Dat zou een behoorlijke impact hebben op de financiële middelen van Stichting ZOA met alle gevolgen voor de slachtofferhulp.
 
Om toch de slachtoffers te kunnen blijven helpen verzoekt ZOA een gift over te maken op
 
NL02 RABO 0387 5120 12 ten name van Stichting ZOA
 
of SMS ‘ZOA” naar 4333 (éénmalig 3 euro). Maar het kan ook via een speciaal hiervoor ingestelde online collectebus. Klik op de volgende link en doneer op een heel makkelijke manier:
 
https://digicollect.zoa.nl/marken-gemeente
 
Het zou mooi zijn als we hiermee het werk van ZOA kunnen ondersteunen.
 
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Namens ZOA: Jacob Teerhuis
 
Zie www.zoa.nl voor meer info over ZOA.
 

Bron: Jacob Teerhuis, dinsdag 24 maart 2020

naar Marker Nieuws indexpagina