naar Marker Nieuws indexpagina
Aangepast programma Koningsdag, Dodenherdenking etc.
 
Ons land en de wereld om ons heen zijn in de greep van het coronavirus. Onze gedachten gaan daarbij in de eerste plaats uit naar de slachtoffers en hun families. Zoals door de minister-president aangegeven zal het coronavirus voorlopig onder ons blijven. In lijn daarmee en op basis van de door de Rijksoverheid afgekondigde maatregelen, hebben de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen en het Nationaal Comité 4 en 5 mei besloten om Koningsdag, de Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei aan te passen.
 
In lijn hiermee en rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM hebben wij als bestuur van Christelijke Oranje Vereniging ‘Marken en Oranje’ besloten alle door ons georganiseerde activiteiten te cancelen / aan te passen. Dit zijn Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, toneelvoorstellingen en kienen voor ouderen.
 
Koningsdag 27 april
 Gezien de omstandigheden waarin we ons met elkaar bevinden willen we u dringend verzoeken dit jaar de buurten en straten niet te versieren. Wel willen we u vragen te vlaggen.
 
Dodenherdenking 4 mei
Geen activiteiten.
 
Bevrijdingsdag 5 mei
We willen u vragen te vlaggen. Juist in deze tijd waarin saamhorigheid zo belangrijk, en onvrijheid zo voelbaar is.
 
Toneelvoorstellingen
De vier voorstellingen, in samenwerking met Toneel Vereniging op Marken, die gepland stonden voor 1, 2, 3 en 5 mei zullen worden uitgesteld tot een nader te bepalen datum hopelijk in het najaar.
 
Kienen 8 mei
Afgelast.
 
Bewaarboekje
Gelukkig hadden we vorig jaar besloten om een bewaarboekje uit te geven over 75 jaar vrijheid. Dit bewaarboekje komt er gewoon in aangepaste gedenkwaardige vorm. Het bewaarboekje zal in april huis-aan-huis verspreid worden.
 
Het bestuur wenst u veel sterkte toe in deze zeer moeilijke tijden.
 
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Oranje Vereniging
 
 

Bron: Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje', zaterdag 21 maart 2020

naar Marker Nieuws indexpagina