naar Marker Nieuws indexpagina
Niet voetballen op complex van SV Marken tijdens coronacrisis
 
Van overheidswege is aangegeven dat sportclubs gesloten moeten worden tot minimaal maandag 6 april 2020. Dit houdt onder meer in dat er niet op de velden van Sportvereniging Marken mag worden gevoetbald tot die datum.
 
Daar dit niet makkelijk te controleren is, vraagt het bestuur van Sportvereniging Marken nadrukkelijk om het verantwoordelijkheidsgevoel van een ieder wat dit aangaat. Dus zowel ouders als personen die alsnog zijn gaan voetballen op ons complex.
 
Laten we ons aan opgelegde regels houden, hoe lastig en moeilijk dit ook is. Uiteindelijk kom je dicht bij elkaar als je aan het voetballen bent, met vaak best veel personen die veel hijgen en dat is precies wat men momenteel niet wil in de bestrijding van het coronavirus.

Bron: Sportvereniging Marken, maandag 16 maart 2020

naar Marker Nieuws indexpagina