naar Marker Nieuws indexpagina
Gemeente Waterland blijft zelfstandig
 
In de raadsvergadering van donderdag 27 februari jongstleden heeft de gemeenteraad van Waterland een besluit genomen over de bestuurlijke toekomst.  De gemeenteraad kiest in meerderheid voor zelfstandigheid (10 voor en 6 tegen).

De afgelopen periode heeft het college een proces doorlopen rondom de bestuurlijke toekomst van Waterland. Hierbij is aan diverse partijen en inwoners input gevraagd over de vraag of de gemeente Waterland zelfstandig zou moeten blijven of zou moeten fuseren. Doel was om de gemeenteraad met deze input vervolgens een voorstel voor te leggen om een weloverwogen besluit te nemen over de toekomst van onze gemeente.

Het college heeft in december 2019 de gemeenteraad twee varianten voorgelegd over de bestuurlijke toekomst, te weten een besluit tot een bestuurlijke fusie met Edam-Volendam en Landsmeer per 1 janauri 2023, of zelfstandig blijven en het nemen van de financiŽle verantwoordelijkheid hiervoor. Op donderdag 12 december 2019 en donderdag 6 februari 2020 heeft de raad gesproken over het collegevoorstel over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Toen werd al duidelijk dat de raad waarschijnlijk voor zelfstandigheid zou stemmen. Gezien deze ontwikkelingen hebben de coalitiepartijen onlangs het coalitieakkoord 2.0 gesloten. In dit akkoord is vastgelegd hoe het oorspronkelijke coalitieakkoord gefaseerd kan worden uitgevoerd bij behoud van zelfstandigheid.
Met de uitvoering van het coalitieakkoord 2.0 heeft de raad unaniem ingestemd.
 
Dit betekent o.a. een maximale verhoging van 15 % van de Onroerende Zaak Belasting  en een onttrekking uit de reserve van 5,8 miljoen. Deze financiŽle middelen zijn nodig om bij het zelfstandig voortbestaan van de gemeente Waterland de bestuurskracht te verstevigen en de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen. Het college neemt de uitwerking hiervan verder ter hand.
 
 Coalitieakkoord 2.0 
 
Uitslag stemming over zelfstandigheid van de gemeente Waterland (hoofdelijke stemming) 
Voor (10) :
Tegen (6) :
Jaīro Oranje, VVD
Vincent Koerse, GroenLinks
Harm Scheepstra, WN
Petra van Lint, PvdA
Simon Verbeek, CDA
Gerard Meij, D66
Jacob van Altena, CDA
Trudy Willig-Tol, GroenLinks
Simone Boogaard, CDA
GabriŽlle Bekhuis, D66
Dorothy Borghardt-de Kat, WN
Beate Janssen van Raaij, PvdA
Bart Enderink, CDA
 
Tjeerd Hoekstra, VVD
 
Hans de Jong, VVD
 
Yvonne Gras-Hogerwerf, WN
 
Jaap Wortel, GroenLinks, was afwezig.
 
Uitslag stemming over 'Coalitieakkoord 2.0
Een unanieme gemeenteraad (16 voor en 0 tegen)

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 28 februari 2020

naar Marker Nieuws indexpagina