naar Marker Nieuws indexpagina
Ringslangen op Marken
Informatieavond in dorpshuis Het Trefpunt goed bezocht
 
Maandag 20 januari jongstleden heeft de informatieavond over ringslangen plaats gevonden in dorpshuis Het Trefpunt aan de Kerkbuurt Marken. De biljartzaal zat vol, ofwel de informatieavond is goed bezocht en er is een hoop informatie gedeeld. 

Eerst hebben Fred Haaijen en Jan van den Berg een duidelijke presentatie gegeven over ringslangen in het algemeen en de ringslang op Marken. Fred is stadsecoloog van de gemeente Amsterdam en coördinator van de ringslangwerkgroep Waterland Oost. Jan is een enthousiaste vrijwilliger die al veertig jaren in touw is om ringslangen te beschermen. Nadat Fred en Jan aan het woord waren geweest heeft Marco van Wieringen ook nog een presentatie gegeven met vooral informatie hoe Rijkswaterstaat om gaat met de ringslang. Marco is adviseur Water en Natuur bij Rijkswaterstaat en daarom ook betrokken bij de dijkversterking op Marken. Rijkswaterstaat heeft aan de zuidkant in de dijk op meerdere winterverblijven gemaakt, zie hiervan foto’s in de presentatie winterverblijven.
 
Ringslang ongevaarlijk
Tijdens de presentatie werd onder andere duidelijk dat de ringslang totaal ongevaarlijk is, wat zijn leefgebied is en waar zijn voedsel uit bestaat. Er werden ook een aantal kritische vragen gesteld tijdens de presentatie. Zo werd opgemerkt dat het aantal kikkers op Marken is gedaald sinds de opkomst van de ringslang maar dit wordt betwijfeld door Fred en Jan. Er zijn er bijvoorbeeld ook veel meer Zilverreigers dan voorheen en karpers in sloot eten veel kikkerdril dus er kunnen meerdere oorzaken zijn waardoor het aantal kikkers is gedaald. Kikkers en padden staan overigens wel op het menu van de ringslang maar een slang heeft weinig voedsel nodig dus ze eten er hoogstens een paar per jaar. Fred en Jan gaan kijken of er onderzoek gedaan kan worden naar dit onderwerp. Ook werd er gevraagd of Weidevogels op het menu staan maar dat is niet het geval. Een andere vraag was of de broedhopen rond Marken een compensatie zijn van IJburg en dat klopt. IJburg was een belangrijk broedgebied en een soort van knooppunt voor verschillende populaties waardoor er via wetgeving is bepaald dat Marken en Waterland-Oost een compensatie gebied zijn. Ook zijn de meningen verdeeld of er altijd al slangen op Marken zijn geweest maar volgens de heren Fred en Jan is dit wel het geval.
 
Op Marken zijn drie broedhopen
De broedhopen die langs de Marker dijk liggen dienen als broedplaats voor de ringslangen. Er zijn drie broedhopen waarvan één bij de Bukdijk, één ten noorden van de vuurtoren en één bij het kruis. Voorheen legden ringslangen hun eieren in mesthopen maar die zijn er vrijwel niet meer waardoor broedhopen noodzakelijk zijn voor de voortplanting. Vrijwilligers verversen deze hopen elk jaar waarbij de eieren die erin zitten worden tellen. Bij de laatste telling in 2019 zijn 663 lege eieren gevonden waarvan Fred er een aantal had meegenomen voor het publiek. Een groot deel van de jongen overleeft de eerste maanden niet omdat er vele natuurlijke vijanden zijn. De schatting is dat er momenteel ongeveer 100 tot 200 slangen op Marken zitten. De ringslang is zeer mobiel dus ze verspreiden zich snel, vooral via het water omdat het goede zwemmers zijn.
 
Fred en Jan zijn van plan om van de zomer op Marken een excursie te organiseren inzake de ringslang. Zodra hier duidelijkheid over is zullen wij hier informatie over verstrekken via het nieuwsblad en de website van de Eilandraad.

Voor verdere informatie verwijs ik u naar de presentaties van Fred en Jan en van Marco, zie onder.
 
 Presentatie Fred Haaijen en Jan van de Berg    Presentatie Marco van Wieringen 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, donderdag 6 februari 2020

naar Marker Nieuws indexpagina