naar Marker Nieuws indexpagina
Controle hondenbelasting in Waterland
Van maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober 2019
 
In week 42, van maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober 2019, vindt er controle hondenbelasting plaats in de gemeente Waterland.
 
Voor de uitvoering heeft de gemeente een extern bureau ingehuurd. De medewerkers van dit bureau zijn in het bezit van een door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs.
 
 Soms blijkt dat niet wordt voldaan aan de verplichting om de hond(en) bij de gemeente te melden. Om deze honden alsnog geregistreerd te krijgen voor de hondenbelasting wordt, in de hiervoor genoemde periode, een huis-aan-huis controle gedaan.
 
 Vooruitlopend op deze controle wordt u in de gelegenheid gesteld om alsnog aangifte te doen van uw hond(en). Daarvoor kunt u gebruik maken van het aangifteformulier dat u kunt verkrijgen bij het team Belasting en Boekhouding via telefoonnummer (0299) 658 566.
 
 Honden aanmelden of afmelden 
  
Gemeente Waterland
t.a.v. Belasting en Boekhouding
Postbus 1000
1140 BA  Monnickendam
 
Het ingevulde formulier kunt u zenden aan het team Belasting en Boekhouding van de gemeente Waterland. Voor meer informatie over de hondenbelasting kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Belasting en Boekhouding, bereikbaar onder telefoonnummer (0299) 658 566.
 

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 26 september 2019

naar Marker Nieuws indexpagina