naar Marker Nieuws indexpagina
Henk van Berkum is in gemeenteraad opgevolgd door Petra van Lint
 
Donderdag 11 juli 2019, is in de raadsvergadering van de gemeente Waterland, officieel afscheid genomen van Henk van Berkum. Hij wordt opgevolgd door Petra Sophia van Lint, welke reeds duoraadslid was namens de PvdA.
 
Van Berkum deelde de raad mede op donderdag 27 juni jongstleden, dat hij per 1 augustus 2019 in dienst treedt bij de gemeente Waterland als beleidsmedewerker Openbare Orde & Veiligheid en dit kan niet samengaan met raadslid zijn bij dezelfde gemeente.
 
Na het afscheid van Henk, heeft een commissie van drie leden van de gemeenteraad (Harm Scheepstra, Simone Boogaard en Jaïro Oranje) de geloofsbrieven van Van Lint onderzocht en akkoord bevonden. Vervolgens werd zij door Burgemeester Kroon geïnstalleerd en werd de ‘Belofte’ afgelegd door het nieuwe raadslid uit Ilpendam.
(een raadslid kan de 'Eed' of de 'Belofte' afleggen)
 
Foto : Beate Janssen van Raaij

Bron: PepProductions, donderdag 11 juli 2019

naar Marker Nieuws indexpagina