naar Marker Nieuws indexpagina
Uitnodiging bevestiging proponent H.Z. Klink
zondag 30 juni in de Patmoskerk, aanvang 14.30 uur
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Marken nodigt u allen uit voor de Kerkdienst op zondag 30 juni 2019, waarin
 
proponent H.Z. Klink
 
bevestigd zal worden in het ambt van predikant en zijn intrede zal doen in onze gemeente.
 
De dienst begint om 14.30 uur en zal worden gehouden in de Patmoskerk aan de Hoogkamplaan 1 op Marken.
 
De bevestiging geschiedt door Dr. H. Klink, predikant van de Hervormde Gemeente te Hoornaar (Zuid-Holland).
 
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om onze nieuwe dominee en zijn vrouw te ontmoeten in de hal van de Patmoskerk.
 
 Namens de kerkenraad, 
Cees Visser
Agnes Sterkenburg-Kes
voorzitter
Scriba
 
 Originele uitnodiging 

Bron: Protestantse Gemeente Marken, woensdag 12 juni 2019

naar Marker Nieuws indexpagina