naar Marker Nieuws indexpagina
Collecte Kerkdienst 1e Pinksterdag voor getroffenen van Brand
 
Zondag 9 juni, 1e Pinksterdag, zal in de Kerkdienst in de Patmoskerk, gecollecteerd worden voor de  getroffenen van de brand aan de Kets op vrijdag 31 mei 2019.
 
Voor degenen die ook graag iets willen bijdragen aan deze collecte, maar volgende week niet aanwezig kunnen zijn in de dienst, is er ook de mogelijkheid om een bijdrage over te maken op IBAN:
 
NL75 RBRB 0841 3778 47
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Marken
onder vermelding van “gedupeerden brand”.
 

Bron: Protestantse Gemeente Marken, vrijdag 31 mei 2019

naar Marker Nieuws indexpagina