naar Marker Nieuws indexpagina
Leerlingen van de Rietlandenschool krijgen les over het Milieu   
Maandagmiddag 18 maart werd er een schoonmaakactie gehouden op een deel van Marken
 
Groep 7/8 van de Protestants Christelijke Basisschool ‘De Rietlanden’ op Marken zijn een aantal weken bezig geweest met het onderwerp ‘Milieu’.
 
De groep van juf Sabrina en juf Aaltje hebben het onder andere gehad over:
de kringloop, recyclen, afbreekbaar, plastic soep, broeikaseffect, klimaatverandering, keurmerken, hergebruik, duurzaamheid ten opzichte van het vervoer, wonen en produceren van voedsel.
 
In de klas zijn de kinderen hun afval gaan scheiden. Zij hebben een doos voor oud papier, een zak voor plastic en een bak voor batterijen. Extra hebben zij een doos geregeld voor plastic statiegeldflessen. De opbrengst gaat naar het zendingsproject ‘Het Liliane Fonds’ .
 
Watergebruik / waterbesparing
De leerlingen hebben besproken wat ze zelf thuis zouden kunnen doen. Zij hebben zich onder andere  gericht op het watergebruik/-besparing.  De kinderen hebben allemaal opgenomen hoeveel minuten zij besteden aan het nemen van een douche. Zij gaan proberen die tijd naar beneden te krijgen.
 
Maandagmiddag 18 maart werd er een schoonmaakactie gehouden op een deel van Marken. Ze dachten niet veel afval te vinden, maar de zakken waren aardig gevuld.
 
Met dank aan juf Aaltje Maas, voor de tekstuele bijdrage.

Bron: PepProductions, dinsdag 19 maart 2019

naar Marker Nieuws indexpagina