naar Marker Nieuws indexpagina
Werkgroep 'Natuur & Milieu' bestaat één jaar
werkgroep van de Stichting Eilandraad Marken
 
De werkgroep Natuur en Milieu bestaat nu één jaar. We hebben ons gelijk bij de start kunnen bezig houden met de dijkversterking. Vraag was hoe de natuur kan meeliften met het versterken van onze dijken. We hebben een aantal ideeën kunnen inbrengen die door Rijkswaterstaat zijn gehonoreerd. Zo komt er tussen het kruis en de haven een oeverzwaluwenwand. Verder komen er op verschillende plekken natuurvriendelijke oevers. Het ligt in de bedoeling dat ergens op de Bukdijk een vogelkijkhut en een ijsvogelwand worden gerealiseerd. 
 
De werkgroep is ook bezig om recreanten ertoe te bewegen om honden op de dijk aangelijnd te houden tijdens het broedseizoen van de Grutto. Dit in verband met verstoring door onze viervoeters. De werkgroep wil heel graag weten waar u tegenaan loopt en wat u zich wenst als het om de natuur en het milieu gaat op Marken.
 
We hebben tijdens de openbare vergadering van maandag 26 november 2018 al aardig wat ideeën opgehaald. Heeft u nog een idee, wens, laat het ons weten. Bel of mail naar Peter Grubben, grubbenp@gmail.com / 06-212 86 792.
 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, zaterdag 15 december 2018

   naar Marker Nieuws indexpagina