naar Marker Nieuws indexpagina
Afvalinzameling 2019 op Marken
Het restafval en PMD afval in de historische kern wordt vanaf 2019 op vrijdag opgehaald
 
Vanaf januari 2019 is er een kleine verandering in het afval inzamelschema op Marken. Het restafval en PMD afval in de historische kern, waar met vuilniszakken wordt gewerkt, wordt vanaf 2019 op vrijdag opgehaald in plaats van dinsdag.
 
WIJKEN MET CONTAINERS
De restafval- en PMD containers worden in 2019 op donderdag geleegd. (geen wijzigingen).
 
** Schema **
2018:
donderdag 27 december 2018
:
PMD AFVAL
2019:
 donderdag 10 januari 2019
:
 RESTAFVAL
donderdag 24 januari 2019
:
PMD AFVAL
donderdag 7 februari 2019
:
RESTAFVAL
donderdag 21 februari 2019
:
PMD AFVAL
enzovoort
 
 
 
 
 
 
WIJKEN MET ZAKKEN
 Het restval en PMD afval wordt vanaf 2019, in de wijken met zakken, op vrijdag opgehaald.
 
** Schema **
2018:
dinsdag 18 december 2018
:
PMD AFVAL
maandag 24 december 2018
:
RESTAFVAL
2019:
vrijdag 4 januari 2019
:
PMD AFVAL
vrijdag 11 januari 2019
:
RESTAFVAL
vrijdag 18 januari 2019
:
PMD AFVAL
vrijdag 25 januari 2019
:
RESTAFVAL
vrijdag 1 februari 2019
:
PMD AFVAL
enzovoort
 
 
 
 
 
 
GROFVUIL (GEHEEL MARKEN)
Het grofvuil wordt om de vier weken opgehaald. (geen wijzigingen)
 
 ** Schema **
2018:
dinsdag 18 december 2018
:
GROFVUIL
2019:
dinsdag 15 januari 2019
:
GROFVUIL
dinsdag 12 februari 2019
:
GROFVUIL
dinsdag 12 maart 2019
:
GROFVUIL
enzovoort
 
 
 
 
 
GROFVUIL kunt u aanmelden via deze link
 
GFT (Wijken met containers)
Het GFT afval worden in 2019 op donderdag opgehaald. (geen wijzigingen).
In de periode donderdag 28 maart t/m donderdag 26 september 2019 : wekelijks.
In de even weken op vrijdag en de oneven weken op donderdag.
 
 ** Schema **
donderdag 3 januari 2019
:
GFT
donderdag 17 januari 2019
:
GFT
donderdag 31 januari 2019
:
GFT
donderdag 14 februari 2019
:
GFT
enzovoort
 
 
 
 
 
 
GFT (Wijken met zakken)
 Het GFT afval worden in 2019 op vrijdag opgehaald. (geen wijzigingen).
In de periode vrijdag 29 maart t/m vrijdag 27 september 2019 : wekelijks.
In de oneven weken op vrijdag en de even weken op donderdag.
 
  ** Schema **
vrijdag 4 januari 2019
:
GFT
vrijdag 18 januari 2019
:
GFT
vrijdag 1 februari 2019
:
GFT
vrijdag 15 februari 2019
:
GFT
enzovoort
 
 
 
 
 
 
Zie onderstaande jaarschema’s voor een volledig overzicht.
 
 Afvalkalender 2019 'mini-containers'   Afvalkalender 2019 'zakkenwijk'  
www.mijnafvalwijzer.nl
www.Afvalscheidingswijzer.nl
Informatie over afvalinzameling op de website van de Gemeente Waterland

Bron: PepProductions, zaterdag 15 december 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina