naar Marker Nieuws indexpagina
Toelichting Hoogheemraadschap op ontbreken belijning Walandweg
De Walandweg op Marken is een erftoegangsweg type 2
 
Onderstaand een reactie van het Hoogheemraadschap op een artikel van de Stichting Eilandraad Marken over 'Walandweg duurzaam (on)veilig zonder belijning?!'.
 
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) beheert circa 1.400 km (polder)wegen in Noord-Holland en vindt de veiligheid van weggebruikers heel belangrijk. HHNK heeft de Walandweg tijdens het asfaltonderhoud in 2018 op een veilige manier ingericht. In dit artikel lichten we dat toe.
 
Veiliger zonder lijnen
De Walandweg op Marken is ingericht volgens het landelijke initiatief Duurzaam Veilig. Wegen krijgen met dit principe een categorie op basis van hun functie. Elke wegcategorie kent eigen richtlijnen, zodat de weggebruiker situaties en soorten wegen herkent. Dit vergroot de verkeersveiligheid. De Walandweg is een erftoegangsweg type 2, omdat deze weg een lage intensiteit kent en de functie heeft om toegang te verschaffen tot woningen, erven of percelen. Zodoende is dit jaar de richtlijn toegepast voor deze categorie weg. Dit betekent: geen markering op de weg. Voor bewoners en omgeving kan dit even wennen zijn.
 
Een uitzondering
De bestaande situatie op de Walandweg is echter een uitzondering. Een erftoegangsweg type 2 hoort normaal gesproken te bestaan uit gemengd verkeer, zonder vrij liggend fietspad. De Walandweg heeft wl een vrij liggend fietspad. Het zou echter kapitaalvernietiging zijn om een goedwerkend fietspad te verwijderen. Daarom is gekozen de weg in te richten volgens de Duurzaam Veilig weg categorisering, maar het fietspad te behouden.
 
Soortgelijke wegen met belijning
Op dit moment zijn er wegen van HHNK die de categorie erftoegangsweg type 2 hebben, maar waar wel nog kantmarkering op te zien is. Hier is een verklaring voor. Vanwege de hoge kosten is het niet mogelijk de Duurzaam Veilig richtlijnen in n keer uit te voeren op alle wegen. We passen de richtlijnen toe op het moment dat een weg toe is aan groot onderhoud. Dit betekent dat het jaren duurt voordat alle wegen voldoen aan de landelijke richtlijnen. Zodoende zijn er voorbeelden te vinden van soortgelijke wegen die nu nog belijning hebben.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de manier waarop HHNK wegen inricht? Neem dan contact met ons op via het Klant Contact Centrum: telefoon 072 582 82 82.

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dinsdag 11 december 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina