naar Marker Nieuws indexpagina
Resultaten enquête woonwensen Marker jongeren
De enquête is in totaal door 125 jongeren ingevuld
 
Het is inmiddels bij iedereen bekend dat de jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan in ieder geval per november 2020 verdwijnen. Dit is een bijzonder jammer feit omdat in de afgelopen 5 jaar negen jongeren zijn doorgestroomd naar een definitieve huur- of koopwoning. De Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) maakt zich zorgen wat er met de jongeren die er nu wonen en de twintig jongeren die op de wachtlijst staan zal gebeuren, aangezien wij niet willen dat de jongeren Marken noodgedwongen moeten verlaten. Dit is slecht voor het in stand houden van de Leefbaarheid op Marken.
 
Vanuit de Eilandraad is een projectgroep gevormd waarin nauw samengewerkt wordt met de jongeren (denktank) om te kijken wat de mogelijkheden op de korte- en lange termijn zijn om de jongeren op Marken te behouden.
 
Inmiddels zijn er diverse gesprekken gevoerd met een aantal partijen bijvoorbeeld woningbouwvereniging Wooncompagnie, bouwmaatschappij Heijmans en de gemeente Waterland. In de eerste instantie was het doel van deze gesprekken om tijdelijke jongerenwoningen te realiseren voor een periode van 10 jaar. Dit in de hoop dat er in deze periode definitieve woningbouw gerealiseerd zou zijn. We onderzoeken deze optie nog steeds. Tijdens de gesprekken kwam steeds de vraag naar voren waar de jongeren nu precies behoefte aan hebben, wat voor type woningen, grootte van de woning, welk huurbedrag zijn zij bereidt te betalen etc. Dit heeft de projectgroep op het idee gebracht om een enquête onder de jongeren uit te zetten waarmee de behoefte van de jongeren op Marken, maar ook de jongeren die Marken verlaten hebben, gemeten kon worden. De doelgroep was jongeren in de leeftijdscategorie van 18 t/m 27 jaar.
De Denktank van jongeren heeft de enquête verspreid en is een succes geweest, blijkt uit de vele reacties binnen 48 uur. De enquête is in totaal door 125 jongeren ingevuld.
 
Tijdens de openbare vergadering van maandag 26 november 2018 zijn de meest in het oog springende resultaten gedeeld met de bezoekers, zie bijgaande presentatie. De gehele enquête moet nog worden uitgewerkt.
 
Woningzoekenden
Een groot punt van zorg is het feit dat slechts 52,8% van de jongeren is ingeschreven als woningzoekende, terwijl 47,2% zich niet heeft ingeschreven!! Deze cijfers zijn te verklaren doordat 56,8% zegt te willen gaan huren en 43,2% te willen gaan kopen.
 
Laat je altijd inschrijven als woningzoekende
Het advies van de Eilandraad is om je direct na je 18 verjaardag, wat je wens ook is, altijd in te schrijven als woningzoekende bij Woningnet.nl en Woonmatch!! Kosten inschrijven Woningnet is eenmalig 50 euro, daarna jaarlijks 8 euro, inschrijven bij Woonmatch is kosteloos. De eisen voor het verstrekken van een hypotheek worden ieder jaar aangescherpt. Het is daarom voor starters, en zeker voor alleenstaanden, moeilijk om zonder eigen geld een hypotheek te verkrijgen. Het advies om je altijd in te schrijven geldt dan ook niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen!! Het is aan een ieder om te beslissen of je wil huren of kopen, maar je staat dan in ieder geval ingeschreven als woningzoekende. Want hoe langer ingeschreven, hoe beter je positie om een huurhuis te krijgen. Voor het geld hoef je het niet te laten !!
 
Informatie avond voor jongeren
Tijdens de openbare vergadering op maandag 26 november jongstleden is er een oproep gedaan aan de jongeren of er behoefte is aan meer informatie over hoe je als starter op de woningmarkt je weg vindt. Na de vergadering hebben zich al 14 jongeren aangemeld. Binnenkort wordt er een datum bekend gemaakt wanneer deze bijeenkomst plaats zal vinden en wat de inhoud daarvan is.
 
De volledige uitslag van de enquête zal in ieder geval die avond besproken worden.
Als er nog jongeren zijn die interesse hebben in deze informatie avond geef je dan op via
info@eilandraad.nl. Je ontvangt na aanmelding een uitnodiging met meer informatie.
 
 Resultaten Enquête woonwensen Marker Jongeren 2018 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, vrijdag 7 december 2018

   naar Marker Nieuws indexpagina