naar Marker Nieuws indexpagina
Samen dromen, durven en doen (Zorgplan Marken)
 
Het projectteam 'Zorgplan Marken' van de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) werkt sinds begin 2018 aan het plan ‘Hoe word ik 100 op Marken’ en dat is in de regio niet onopgemerkt gebleven! De Eilandraad heeft, op verzoek van Dorpswerk Noord-Holland (de vereniging van dorpsraden en dorpshuizen in onze provincie), tijdens het vier jaarlijkse Noord-Hollands Plattelandsparlement hier een workshop over gegeven.
 
Deze bijeenkomst op vrijdag 23 november 2018 in Hoogkarspel had het thema ‘Samen Dromen, Durven en Doen’, …. en dat is nu precies waar de Eilandraad met haar zorgplan mee bezig is. CeesJan Visser en Jaap Boes hebben namens de Eilandraad kennis gedeeld met dorpsraden, raadsleden, statenleden, ambtenaren en bestuurders, …. waaronder gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Joke Geldhof. Tevens is nadrukkelijk onder de aandacht gebracht hoe belangrijk het is om lokale initiatieven serieus te nemen. Deze vormen immers de basis voor het behoud van leefbaarheid in kleine kernen.
 
Zie ook het bijgaande bericht uit het Noordhollands Dagblad over deze bijeenkomst: ‘Kernen vormen kracht van de regio’. Ook de tijdens de workshop gebruikte presentatie vindt u bij dit bericht. Daarin leest u de laatste actualiteiten over de voortgang van het Zorgplan Marken. Tijdens de openbare vergadering op maandag 26 november (20.00 uur in dorpshuis Het Trefpunt) wordt hier ook kort aandacht aan besteed. Dan is er uiteraard ook ruimte om vragen te stellen aan de leden van het projectteam.
 
     

Bron: Stichting Eilandraad Marken, zondag 25 november 2018

   naar Marker Nieuws indexpagina