naar Marker Nieuws indexpagina
Bedankje van organisatie kledingactie ‘Mensen in Nood 2018’
 
Voor de 43ste keer werd de kledingactie op Marken gehouden.  Met maar liefst 4 ˝ ton aan kleding vertrokken de vrachtwagens afgelopen zaterdag naar Brabant. Alle mensen die aan de actie bijgedragen hebben willen we heel hartelijk bedanken. Heel fijn dat in een tijd waarin commerciële kledinginzameling steeds grotere proporties aanneemt veel mensen op Marken toch hun kleding bewaren voor onze actie voor Mensen in Nood. Met uw kleding kan Mensen in Nood  veel goeds doen!

Onze hartelijke dank ook aan de duivenvereniging 'Door Vriendschap Sterk' die de kantine voor de 28ste keer ter beschikking stelde voor de kledingactie. Een speciaal woord van dank aan alle vrijwillig(st)ers die geheel belangeloos hun tijd, energie en een aantal ook hun vervoermiddel ter beschikking stelden om de kledinginzameling te doen slagen.
Dank aan jullie allen!!!!!
 
Dankzij de inzet van al die vrijwilligers was een groot karwei toch weer snel geklaard.
Zoals al eerder gemeld, is de opbrengst van de ingezamelde kleding dit najaar met name voor de Centraal Afrikaanse Republiek: een straatarm land dat al jaren geteisterd wordt door burgeroorlogen.
  
Wie meer wil weten over wat Mensen in Nood met Sams kledingactie allemaal doet, kan terecht op  www.samskledingactie.nl.
 
Wat ons betreft: GRAAG TOT VOLGEND JAAR.
 
En wilt u wat foto’s zien van de kledingactie, dan verwijzen we u naar de website van www.MarkerNieuws.com
 
                                                                     Met een hartelijke groet,
                                                                      Nelie Springer-Zeeman
                                                                      Eef Visser      
 
 Foto's van de inzameling op zaterdag 10 november 2018 

Bron: Eef Visser, dinsdag 13 november 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina