naar Marker Nieuws indexpagina
Door KNRM Marken gevonden vliegtuig wordt geborgen (video)
november 2018 / Omroep PIM
Burgemeester Franc Weerwind van Almere was op Marken en sprak met PIM over de plannen van Almere om de door de KNRM tien jaar geleden gevonden bommenwerper en haar bemanning in de 'Kuil van Marken' te gaan bergen.
Onlangs kwam het nieuwsbericht dat er een aantal ministeries overeenkwamen geld ter beschikking te stellen voor het bergen van vliegtuigen die met bemanning waren neergeschoten in de Tweede Wereldoorlog en altijd nog op de bodem van het IJsselmeer liggen.

Vorig jaar om deze tijd, net voor Remembrance Day (Poppy Day, op de zondag het dichtst bij 11 november) is er een interview geweest van PIM met Johan Hilarides van het Herdenkingscomite en Hans Vierveijzer van de KNRM. Hans vertelde dat de KNRM een vliegtuig had gevonden in het Markermeer, zon 10 jaar geleden. Er is contact geweest met de nabestaanden en iedereen dacht dat toen het vliegtuig wel geborgen zou worden. Helaas niet dus.
Veel mensen van diverse instanties hebben zich voor berging ingezet, ook burgemeester mevrouw Luzette Kroon. Grote euforie bij de betrokkenen dus eerder deze maand, toen het nieuws kwam dat er budget is voor de berging.
 
Berging
Nu er budget beschikbaar is gesteld om de bommenwerper te gaan bergen is de gemeente Almere, waar de vindplaats onder valt, in gesprek met onder andere de mensen van Aircraft Recovery Group 1940-1945 om de berging te realiseren. De geschatte kosten van de berging zijn 500.000 euro. Burgemeester Franc Weerwind: "Deze jongens hebben in de Tweede Wereldoorlog hun leven gegeven voor onze vrijheid, daar horen wij met ongelooflijk veel medeleven mee om te gaan."
 
De burgemeester zit samen met de verantwoordelijk wethouder in Almere in een stuurgroep met onder andere mensen van Defensie en mensen met specialistische kennis over het bergen van dit soort vliegtuigen. Alles rondom de berging wordt nu eerst in kaart gebracht alvorens het vliegtuig zal worden geborgen. Er is nog niet bekend wanneer de berging zal plaatsvinden. De burgemeester van Almere houdt over het proces burgemeester Luzette Kroon op de hoogte.
 

Bron: Omroep PIM, zaterdag 10 november 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina