naar Marker Nieuws indexpagina
Regio Zaanstreek-Waterland maakt werk van verduurzaming monumenten
 
Regio Zaanstreek-Waterland beschikt over veel monumenten. En bij gemeentes in de regio staat verduurzaming hoog op de agenda.  Het verduurzamen van monumentale panden is echter niet eenvoudig. Dat vereist maatwerk. Met het project “Verduurzaming monumenten” willen gemeente Waterland en diverse buurgemeenten ervoor zorgen dat ook voor monumentale panden duurzame oplossingen worden gezocht en gevonden. Het project is voortgekomen uit de opgestelde duurzaamheidsagenda Waterland en is een samenwerking tussen gemeente Waterland, De Groene Grachten, Bureau MVO en het Duurzaam Bouwloket.
 
Gratis duurzaamheidsadvies of quickscan
Aan monumenteigenaren in de regio wordt gelegenheid geboden zich aan te melden voor een gratis duurzaamheidsadvies of quickscan. Er zijn slechts twee voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen:
  • De bewoner is (particulier) eigenaar van een monumentale woning;
  • De bewoner heeft de ambitie om de woning op korte termijn te verduurzamen.
Aanmelding kan door vóór maandag 21 oktober 2018 een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is te vinden op
 www.waterland.nl/verduurzamen
In november 2018 vindt de selectie van de panden plaats waarbij een evenredige verdeling over de verschillende gemeenten in de regio plaatsvindt.
 
Veel interesse
Portefeuillehouder Astrid van de Weijenberg: “Alle monumenteneigenaren in de regio hebben inmiddels een brief ontvangen waarin wij hen attent maakten op de mogelijkheid van een gratis duurzaamheidsadvies of quickscan. Ook hebben we daarin aangegeven dat we twee inloopspreekuren organiseren waar belangstellenden terecht kunnen met al hun vragen rondom het verduurzamen van de woning en dan met name als het gaat om monumentale panden. Ik ben blij en verrast dat er erg veel interesse blijkt te zijn want de geplande spreekuren zitten al helemaal vol! Daarom ga ik onderzoeken of het mogelijk is om extra spreekuren te organiseren. Want we willen natuurlijk zoveel mogelijk inwoners enthousiast maken voor het verduurzamen van hun (monumentale) woning. Belangstellenden kunnen de vragenlijst tot maandag 21 oktober nog gewoon invullen!”
 
Resultaten en vervolg
Eind 2018/begin 2019 worden de geselecteerde panden bezocht en wordt voor ieder pand een duurzaamheidsadvies op maat of quickscan opgesteld. De resultaten hiervan worden ook gebruikt als voorbeeld voor de rest van de regio. De ervaringen en resultaten van de deelnemende monumenteigenaren worden gedeeld via (online) media en via het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket.
 

Bron: Gemeente Waterland, dinsdag 2 oktober 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina