naar Marker Nieuws indexpagina
Voorlopig ontwerp nieuwbouw Gemeentewerf Waterland
Totale kosten begroot op 3.497.000
 
In de vergadering van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Waterland op dinsdag 11 september 2018, wordt aan de gemeenteraad van Waterland gevraagd een krediet beschikbaar te stellen groot 3.497.000, voor de realisatie van de nieuwe gemeentewerf voor de gemeente Waterland in Katwoude.
 
 Voorlopig ontwerp Nieuwbouw gemeentewerf in Katwoude (18 september 2018) 
Info komt uit 'raadsinformatie' ingekomen stukken week 39, 28 september 2018

Bron: Gemeente Waterland, zondag 30 september 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina