naar Marker Nieuws indexpagina
Protestantse Gemeente Marken zoekt Predikant (M/V)
De huidige predikant gaat per 1 december 2018 met emeritaat
 
Profiel predikant(e) voor de Protestantse Gemeente Marken
 
     
 
Kerngegevens:
 
     
 
 • De Protestantse Gemeente Marken is in 2011 ontstaan door een fusie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk Marken en telt 1.237 zielen.
 • De huidige predikant gaat per 1 december 2018 met emeritaat.
 • Aan de Protestantse Gemeente Marken is op dit moment ook een kerkelijk werker verbonden.
 • De Protestantse Gemeente Marken is de enige geloofsgemeenschap op het voormalige eiland.
 • Er is een pastorie beschikbaar.
 
 
De Protestantse Gemeente Marken zoekt:
Predikant (m/v), voor 1,0 fte
 
     
 
Kerntaken:
 
     
 
 • De predikant is vanuit een persoonlijke betrokkenheid op de Bijbel als Woord van God in staat om op een open en actuele manier het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen.
 • De predikant heeft een authentiek gevoel voor de waarde van een evenwichtige liturgie, waarbij traditionele elementen naast eigentijdse vormen een plaats krijgen.
 • De predikant is voorganger maar ook ‘reisgenoot’ van gemeenteleden en mensen in het dorp. Hij/zij kent een goede balans tussen ‘afstand en nabijheid’ en is geïnteresseerd in het dagelijks leven van mensen in perioden van vreugde en verdriet.
 • De predikant is in staat om mensen te motiveren en te betrekken bij het gemeenteleven. De predikant kan samen met de ambtsdragers en vrijwilligers bijdragen aan de organisatie en vernieuwing van het kerkelijk leven.
 • De predikant richt zich – gelet op de huidige populatie – op de ouderen maar heeft met het oog op de toekomst met name aandacht voor jongeren en gezinnen met opgroeiende kinderen.
 
 
Persoonlijke kenmerken en vaardigheden:
 
     
 
 • De predikant is een evenwichtige persoonlijkheid.
 • De predikant is ‘gastvrij en nabij’ in de omgang met mensen.
 • De predikant voegt kennis, wijsheid en inzicht toe aan dat wat al aanwezig is aan talent in de gemeente.
 • De predikant beheerst de mogelijkheden, die moderne media bieden en past die ook toe in het werk.
 • De predikant is trouw en loyaal in het (crisis-)pastoraat en zet de gemeente ook aan tot ‘omzien naar elkaar’ in het leven van alledag.
 • De predikant heeft relevante werkervaring.
 
 
Informatie over de vacature is te verkrijgen bij de voorzitter van de beroepingscommissie CeesJan Visser (telefoon 06-16697894 / cj.visser@hccnet.nl ).
 
Sollicitatie kunnen worden gericht aan:
de secretaris van de Beroepingscommissie Marten van Altena
Buurt IV nummer 4-5
1156 BG Marken
of per e-mail aan mjva@ziggo.nl
 
 
 Profiel van de Protestantse Gemeente Marken (24 september 2018) 

Bron: Protestantse Gemeente Marken, zondag 30 september 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina