naar Marker Nieuws indexpagina
Woonwensen onderzoek Marker Jongeren tot en met 27 jaar
De enquête kan worden ingevuld tot en met donderdag 1 november 2018
 
In maart 2018 is bekend geworden dat de jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan tot maximaal november 2020 verhuurd worden door Woonzorg. Na deze datum komen de jongeren die er nu wonen op straat te staan. Dit is voor Marken en de Marker jeugd een groot probleem, mede omdat er op dit moment ook nog 22 jongeren op de wachtlijst staan voor de jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan!

Er lopen een aantal nieuwbouw projecten op Marken maar de periode tot eind 2020 is naar verwachting te kort om voldoende definitieve jongerenwoningen te bouwen op Marken. Daarom is de Eilandraad samen met een aantal jongeren aan het onderzoeken of er elders op Marken tijdelijke jongerenwoningen te realiseren zijn, waarbij Marker jongeren een voorrangspositie kunnen krijgen. Ook dat is weer een tijdelijke situatie (maximaal 10 jaar).

De Eilandraad wil er samen met de jongeren alles aan doen om de Marker jeugd zoveel mogelijk op Marken te behouden zodat de leefbaarheid en de huidige voorzieningen niet in gevaar komen.
 
Tijdelijke jongerenwoningen
De Eilandraad is samen met een denktank van jongeren, bestaande uit enkele huidige bewoners en sommige die op de wachtlijst staan, een onderzoek gestart naar de mogelijkheid van tijdelijke jongerenwoningen. Er zijn al een aantal gesprekken gevoerd met diverse partijen, waarbij steeds naar voren komt dat men aangetoond wil zien, waar de Marker jongeren nu behoefte aan hebben en op welke termijn.
 
Definitieve jongerenwoningen
Buiten het onderzoek naar tijdelijke jongerenwoningen wordt ook gekeken naar definitieve jongerenwoningen. Ook deze behoefte nemen we mee in de diverse gesprekken.

Een denktank van jongeren heeft een enquête opgesteld met daarin de vragen wat de woonwensen van de Marker jeugd zijn op de langere termijn. Deze enquête wordt verspreid onder de Marker jeugd via Social Media maar
ook via de website van de Eilandraad en Marker Nieuws.

Met de resultaten van deze enquête kunnen we verder de gesprekken aangaan met de diverse partijen. De resultaten zullen gepresenteerd worden tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad op maandag 26 november a.s.

Oproep aan alle Marker jongeren die zowel op Marken wonen als jongeren die terug willen keren naar Marken, LAAT VAN JE HOREN EN VUL DE ENQUETE IN, dit is jullie kans om te laten weten wat je woonwensen zijn.

De sluitingsdatum van de enquête is 1 november 2018, alle reacties die na die datum binnenkomen worden niet meer verwerkt in het rapport.
 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, woensdag 26 september 2018

   naar Marker Nieuws indexpagina