naar Marker Nieuws indexpagina
Begroting gemeente Waterland 2019
 
In onderstaande tabel is het totaal van de onroerendezaakbelasting, belasting op roerende woon- en bedrijfsruimte, afvalstoffenheffing en rioolheffing per inwoner weergegeven.
(dus niet per huishouden / woning)
 
 Concept Begroting gemeente Waterland 2019, versie 20 september 2018 
Info komt uit 'raadsinformatie' ingekomen stukken week 38, 21 september 2018

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 21 september 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina