naar Marker Nieuws indexpagina
Milieustraat Waterland wordt uitbesteed aan gemeente Purmerend
voorziening milieustraat wordt voor de komende vijf jaar uitbesteed
 
Na zorgvuldig onderzoek en overleg heeft het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Waterland het besluit genomen om de voorziening milieustraat voor de komende vijf jaar uit te besteden aan gemeente Purmerend.
 
Op 15 maart 2018 heeft de raad besloten dat de gemeentewerf verplaatst wordt naar Katwoude en gelijktijdig de milieustraat aan het Galgeriet wordt gesloten. Nieuwbouw van de milieustraat bij de gemeentewerf is op korte termijn niet mogelijk. Dit betekent dat er een nieuwe locatie voor het wegbrengen van afval voor de inwoners van Waterland moet komen. Na zorgvuldig onderzoek en overleg heeft het college van B&W het besluit genomen om de voorziening milieustraat voor de komende vijf jaar uit te besteden aan gemeente Purmerend.
 
Diverse opties afgewogen
Deze ontwikkeling is een gevolg van het feit dat project Galgeriet in 2019 gaat starten. Hierdoor kunnen de gemeentewerf en milieustraat niet op de huidige locatie gehandhaafd blijven. De voorbereiding van de nieuwbouw gemeentewerf is inmiddels in gang gezet, maar nieuwbouw van de milieustraat bij de nieuwe gemeentewerf is op korte termijn is niet mogelijk. Daarom is gezocht naar een alternatief.
 
Er zijn diverse opties afgewogen. Van uitbesteding naar andere of meerdere omliggende gemeenten tot het realiseren van een tijdelijke milieustraat bij Van Geemen in de Purmer. Uitbesteden aan gemeente Purmerend biedt van alle onderzochte mogelijkheden de meeste voordelen. De oplossing is financieel het  meest gunstig en er zijn geen ingrijpende maatregelen of investeringen/vergunningen voor nodig.
 
Wennen
Portefeuillehouder Astrid van de Weijenberg: “We begrijpen dat het wennen is voor onze inwoners en de milieustraat zal zeker worden gemist. We realiseren ons ook dat het voor een groot aantal inwoners een stukje verder rijden is. Maar door aan te sluiten bij een grotere gemeente kunnen onze inwoners wel op ruimere tijden met hun afval terecht. En gelukkig hebben we al een ruime grofvuil ophaalregeling.”

“Een ander groot voordeel is de zekerheid dat deze oplossing snel gerealiseerd kan worden. Want nu de ontwikkelingen rondom het Galgeriet op stoom komen, moet er snel duidelijkheid over een alternatief worden geboden. We streven er dan ook naar dat de uitbesteding per 1 januari 2019 rond is.”
 
Vervolg
Als eerste wordt nu in overleg met gemeente Purmerend een concrete ingangsdatum vastgesteld. Zodra deze datum bekend is volgt uiteraard nadere informatie.
 

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 20 september 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina