naar Marker Nieuws indexpagina
Provinciaal Inpassingsplan voor N247 ligt ter inzage
Van maandag 17 september tot en met zondag 4 november 2018
 
Vanaf 17 september 2018 ligt het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de herinrichting van de N247 tussen Amsterdam en Edam/Volendam ter inzage. De provinciale weg wordt opnieuw ingericht om het steeds toenemende verkeer veilig te kunnen laten doorstromen. Provinciale Staten besluiten begin 2019 over het vaststellen van het PIP.
 
In het Provinciaal Inpassingsplan wordt in 1 juridische procedure alle ruimtelijke bestemmingen rond de N247 vastgelegd. Hierbij worden eveneens de milieueffecten van de maatregelen aan de N247 onder de loep genomen. Bij de herinrichting van de N247 komt er aan de westkant een vrij liggende busbaan. Aan de oostzijde van de provinciale weg wordt een nieuw fietspad aangelegd tussen Monnickendam en Volendam. Ook wordt het kruispunt van de Bernhardlaan met de N247 opnieuw ingericht om het verkeer veilig en beter te laten doorstromen. Om de herinrichting van de N247 goed uit te kunnen voeren, is de  provincie Noord-Holland veelvuldig in overleg met betrokken gemeenten, bewoners, ondernemers, technische adviescommissies en andere belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld de hulpdiensten.

 Informatiebijeenkomst en planning
Op woensdag 26 september van 16.00 - 20.00 uur kunnen belangstellenden het gemeentehuis van gemeente Waterland binnenlopen om zich te informeren over de plannen voor de N247. Vanaf 17 september tot en met 4 november 2018 ligt het ontwerp provinciaal inpassingsplan gedurende 6 weken ter inzage in de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten en is het in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Provinciale Staten nemen begin 2019 een besluit over het PIP. De uiteindelijke herinrichting van de N247 start naar verwachting in 2019.
 
 PlanViewer  (NL.IMRO.9927.IPN2472017-ON01) 

Bron: Provincie Noord-Holland, donderdag 20 september 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina