naar Marker Nieuws indexpagina
S.V. Marken organiseert informatieavond voor ouders jeugdleden
Donderdag 27 september, aanvang 20.00 uur, in kantine 'Nooitgedacht'
Beste ouders van onze jeugdleden,
 
Hierbij willen we jullie uitnodigen voor een ouderavond op donderdag 27 september 2018 om 20.00 uur in onze kantine "Nooitgedacht"
 
We willen graag over diverse onderwerpen met u in gesprek gaan zoals:
* Bestuurlijke zaken
* Vrijwilligersbeleid waaronder wijzigingen en bezetting kantinecommissie
* Elftal van Dienst
* Jeugdzaken
* en natuurlijk vragen waar u zelf mee zit.
 
Mocht u zelf over een onderwerp willen praten, dan vragen we u vriendelijk om vooraf deze vraag naar 
bestuur@svmarken.nl te mailen zodat we ons hierop kunnen voorbereiden.
 
Verenigen doen we samen, samen zijn we de vereniging, dus u komt toch ook?
 
Met vriendelijke groeten,
 
Bestuur en jeugdcommissie Sportvereniging Marken
 

Bron: Sportvereniging Marken, woensdag 19 september 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina