naar Marker Nieuws indexpagina
Collecte 'Marken helpt RoemeniŽ'
Van maandag 27 augustus t/m zaterdag 1 september 2018
 
In de week van maandag 27 augustus tot en met zaterdag 1 september 2018 wordt er weer een collecte gehouden voor de stichting 'Marken helpt RoemeniŽ'.  De opbrengst wordt gebruikt om het vervoer van kleding en spullen (medische spullen, spullen voor scholen en kinderdagverblijven) te bekostigen.
 
 'Marken helpt RoemeniŽ' heeft enkele jaren geleden een samenwerkingsverband aangegaan met de Oosteuropa Zending die zetelt in Krimpen aan de Lek en die ervoor zorgt dat een groot deel van de kleding uit Marken in MoldaviŽ, AlbaniŽ en de OekraÔne terecht komt. Roemenie ontvangt dus nog slechts een klein deel van de Marker stichting.
 
De Oosteuropa Zending werkt grotendeels met vrijwilligers en verzorgt transporten met vrachtwagens van 90 m≥. Vanaf Marken was het mogelijk om in 2017 ongeveer 60 m≥ aan kleding,  dekens, schoolspullen  en ander materiaal mee te sturen.
 
In de landen waar de Oosteuropa Zending werkt, heerst nog veel armoede.  ĎsWinters is het er vaak heel erg koud en veel mensen hebben geen verwarming in huis en moeten zich dus met dikke kleding en dekens warm houden. Tijdens de communistische overheersing in Oost-Europa was sociale hulp verboden. Ondanks dat verbod heeft de Oosteuropa Zending vanaf het begin van haar activiteiten in 1967 gebruikte kleding ingezameld, die via de persoonlijke bagage van zendingsteams door de soms zeer strenge douanecontroles het voormalige IJzeren Gordijn passeerde.

Grotere hulptransporten waren onmogelijk, totdat de volksopstand van Solidarnos in Polen in 1980 de toepassing van het recht op materiŽle hulp met succes mogelijk maakte. Hulptransporten naar andere Oost-Europese landen werden pas mogelijk na de val van het IJzeren Gordijn.
 
Uiteraard zijn aan alle vervoer veel kosten verbonden en voor die kosten wordt het geld van  de collecte gebruikt. We hopen daarom dat u de collectantes wilt helpen de bussen goed te vullen!!
Mocht u ze missen, dan is er de mogelijkheid om het geld over te maken op
 
NL38 RABO 0342 8711 88 t.n.v. Marken helpt Roemenie
 

Bron: Eef Visser, maandag 27 augustus 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina