naar Marker Nieuws indexpagina
Gele driehoeken op de straat op Marken
Verwijzingen naar bluswatervoorzieningen
De gele driehoek verwijst met zijn punt naar dit soort bluswatervoorzieningen
Het zal vele mensen niet zijn ontgaan, de gele driehoeken op straat. Deze driehoeken op de weg zijn een verwijzing  voor de brandweer. De brandweer brengt deze gele driehoekjes op het wegdek aan om met spoed rijdende brandweervoertuigen aan te wijzen waar een bluswatervoorziening te vinden is.
 
Bluswatervoorzieningen
Bluswatervoorzieningen zijn plekken waar de brandweer water kan tappen om brand te blussen: brandkranen, die zijn aangesloten op het waterleiding net, en brand putten die toegang geven tot het grondwater. In de praktijk bleek het echter steeds vaker voor te komen dat kranen of putten gezocht moesten worden. Het systeem van de gele driehoekjes is uitvoerig getest en werkt prima, aldus een expert van de brandweer.
 
De redactie ging op Marken op onderzoek uit. Diverse putten worden aangegeven door de gele driehoeken, maar er zijn ook bluswatervoorzieningen zonder gele driehoek of waarbij de afdekplaat wel / niet geel geverfd is.
Nabij Buurterstraat 5 Nabij Kerkbuurt 22
Nabij Kerkbuurt 74 Nabij Buurterstraat 16
Nabij Westerstraat 11 Nabij Akkerstraat 14
Nabij Hoogkamplaan 1A Nabij Noorderwerfstraat 19
Nabij Havenbuurt 12 Nabij Buurt 3 nr 6 (afdekplaat niet geel gekleurd)
Nabij Kets38A (afdekplaat niet geel gekleurd) Nabij Brandweer kazerne (afdekplaat niet geel gekleurd)

Bron: PepProductions, donderdag 23 augustus 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina