naar Marker Nieuws indexpagina
Do’s en don’ts bij een dertig kilometer zone
groot deel van Marken is 30km zone
De gemeente Waterland ontvangt regelmatig klachten dat er te hard wordt gereden in 30 km-zones. Doordat er onvoldoende op de snelheid wordt gelet, ontstaan er onveilige situaties. Graag brengen wij u de “spelregels” rondom deze zones onder uw aandacht.
 
Hoe ziet een 30km-zone eruit?
Praktisch de hele bebouwde kom van onze gemeente bestaat uit 30km-zones. U herkent ze vrij gemakkelijk door de bebording. Zo staat er aangegeven wanneer u een 30km-zone binnenrijdt en ook weer wanneer u de zone uitrijdt. Bovendien staan er soms herhalingsborden om weggebruikers te herinneren aan het feit dat het nog steeds om een 30km-zone gaat. De 30km-zones worden zoveel mogelijk duurzaam veilig ingericht. Dat doen we voor de verkeersveiligheid en om deze zones in heel Nederland een homogeen uiterlijk te geven.
 
Welke regels gelden in een 30km-zone?
  • Een maximale snelheid van 30 km per uur;
  • Gemotoriseerd verkeer is hier te gast;
  • Er zijn voldoende drempels en snelheidsremmende maatregelen getroffen;
  • Er gelden geen voorrangsregelingen. De basisregel is: rechts gaat voor;
  • Er zijn geen zebrapaden;
  • Er zijn geen verkeerslichtinstallaties;
  • Parkeren langs de weg is toegestaan (natuurlijk niet voor in- en uitritten);
  • Op trottoirs wordt gespeeld;
  • Zo min mogelijk verkeersborden.
Wat vragen wij van u?
Wij vragen u om uw snelheid aan te passen wanneer u een 30km-zone nadert of zich daarin bevindt. Zo voorkomt u problemen. Wij rekenen op uw medewerking!

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 10 augustus 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina