Rijkswaterstaat laat op dinsdag 31 juli 2018 een dronevlieger luchtfoto's maken van Marken. De foto's worden gemaakt in het kader van het Dijkversterkingsproject Marken.
 
De vluchten worden door een gecertificeerde dronemaatschappij uitgevoerd.
 
De piloot kent de actuele situatie van de beschermde natuurwaarden en de verstoringsgevoeligheid van de waarden. Hij houdt zich vanzelfsprekend aan de Wet Natuurbescherming en wordt daarom vergezeld door een deskundig ecoloog.
 
Met eventuele vragen kunt u zich richten tot Mw M. Seppen van Rijkswaterstaat via dijkversterkingmarken@rws.nl of 06-46082033.