naar Marker Nieuws indexpagina
Neel Huurman-Zeeman benoemd tot Ere Secretaris
van Stichting Eilandraad Marken
v.l.n.r. : Jaap Boes, Neel Huurman-Zeeman en Henk Zeeman
 
Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) organiseerde op maandag 25 juni in dorpshuis 'Het Trefpunt' een Openbare Vergadering. Allerlei punten zijn deze avond de revue gepasseerd.
 
Het punt 'Bestuur' kwam ook aan bod. Voorzitter Henk Zeeman en secretaris Neel Huurman-Zeeman dienen volgens de statuten van de Eilandraad dit jaar af te treden.
 
Neel Huurman-Zeeman
Als vervanging voor Neel Huurman-Zeeman heeft Nicolette Schouten-Roor zich aangemeld. Neel was vanaf de oprichting van de Eilandraad in 2001 bestuurslid. Voor al die 'dienstjaren' is Neel door het bestuur benoemd tot 'Ere Secretaris', waarbij Nicolette nog steeds alle hulp/steun kan blijven vragen aan Neel.
 
Henk Zeeman
Voor de vervanging van voorzitter Henk Zeeman, wordt nog verder gezocht, waarbij Henk nog één jaar voorzitter mag blijven. Dit laatste werd door de vergadering met applaus geaccordeerd.
 
Jaap Boes
Het bestuur van de Eilandraad heeft ook penningmeester Jaap Boes niet vergeten. Hij werd benoemd tot 'Bijzonder Bestuurslid'.
 
Neel Huurman-Zeeman wordt door Henk Zeeman toegesproken  
Jaap Boes benoemd tot Bijzonder Bestuurslid  
Nicolette Schouten-Roor wordt door Henk Zeeman voorgesteld Nicolette Schouten-Roor

Bron: PepProductions, maandag 25 juni 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina