naar Marker Nieuws indexpagina
CWW verdeelt € 20.000 onder 29 maatschappelijke initiatieven
Coöperatie Windenergie Waterland (CWW)
Voorzitter Wouter Tillemans aan het woord in het Mirror Paviljoen
 
De Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) stelt elk jaar een bedrag van ongeveer € 20.000,= beschikbaar voor allerlei initiatieven en activiteiten in de gemeenten Waterland en Edam-Volendam. In het ‘Mirror Paviljoen' in Monnickendam werden de sponsorbijdragen afgelopen donderdag 17 mei uitgereikt.
 
De molens bij 'de Nes' maken winst, en de coöperatie verdeelt dat onder de 'Stichting Duurzaam Waterland', die dat geld gebruikt om "het gebruik en bewustzijn van duurzame energie in de gemeenten Waterland en Edam-Volendam te bevorderen". Verder stelt de CWW elk jaar een sponsorbedrag beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven. In het 'Mirror Paviljoen' was dat laatste aan de beurt. Maar liefst meer dan 42 aanvragen waren bij het sponsorcomité binnengekomen en daarvan zijn er 29 toegekend.
 
Voorzitter Wouter Tillemans opende de avond met een kort verhaal over de CWW en de toekomst. Daarna was het woord aan het comité. Dat bestond uit Hans Mars en Petra Meijssen en zij hebben de dankbare taak het geld zo goed mogelijk te verdelen. Maar het is meer dan leuk geld geven. De projecten en initiatieven moeten bijdragen aan het maatschappelijk welzijn en een positieve impuls geven aan het sociaal cultureel leven in genoemde gemeenten. De organisaties moeten voor iedereen toegankelijk zijn en geen winstoogmerk hebben.
 
Op Marken vielen de volgende acht organisaties 'in de prijzen':
 
Stichting AED Marken-Uitdam
Sportvereniging Marken
Stichting Eilandraad Marken
IJsclub Marken
Christelijke muziekvereniging 'Juliana'
Dorpshuis 'Het Trefpunt'
Christelijk Gemengd Koor 'Marcantat'
Stichting Speeltuin Marken
 
 
    Hans Mars en Petra Meijssen
  Jeroen maakte een video registratie voor Omroep PIM  
Johan Zeeman namens IJsclub Marken   Willeke van den Berg namens CGK Marcantat
Antje van Oostrom namens Speeltuin Marken Neel Huurman namens AED Marken-Uitdam Bertien van der Kolk namens Omroep PIM
Basketbalvereniging Volendam Linda Visser namens S.V. Marken  
  Jaap Boes namens Eilandraad Marken  
  Greet van de Graaf namens EHBO Broek in Waterland Marianne Out namens Zonnebloem Monnickendam en omstreken
  Henk Zeeman namens 'Juliana'  
Scoutinggroep Waterland Meezingfestival  
Jan Schouten namens 'Het Trefpunt'   Bestuur van CWW
   Complete lijst met gehonoreerde sponsorbijdrage 2018 in pdf   
 www.CWWaterland.nl 

Bron: PepProductions, vrijdag 18 mei 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina