naar Marker Nieuws indexpagina
Tijdelijke storing afvalinzameling in Waterland
Afvalophaal in Monnickendam en Marken verstoord. Een extra pick-up is ingezet.
Jordy van Remondis heeft het overgebleven afval deze morgen opgehaald op Marken
 
Dinsdag 15 mei is de afvalinzameling in de historische kernen niet volgens plan uitgevoerd. Dit kwam doordat het kleine inzamelvoertuig van Remondis door een storing niet inzetbaar was. Hierdoor is een deel van het huisvuil later opgehaald, het overgebleven huisvuil wordt vandaag opgehaald. Remondis, onze afvalinzamelaar, heeft ter compensatie waar mogelijk de grote vuilnisauto ingezet en zoveel mogelijk huisvuilzakken meegenomen.
 
Op dit moment wordt aan de defecte auto gewerkt en heeft Remondis een extra pick-up ingezet om het overgebleven huisvuil in Monnickendam en Marken alsnog op te halen.
 
U begrijpt: wij doen ons best overlast te voorkomen, gemeente Waterland en Remondis werken aan een zo mogelijk vlekkeloze inzameling, zonder klachten.
 

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 16 mei 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina