naar Marker Nieuws indexpagina
Concert ‘Juliana’ in teken van vrijheid & donateurs
zaterdag 5 mei in dorpshuis 'Het Trefpunt'
Alle jubilarissen van de Christelijke Muziekvereniging ‘Juliana’
Bevrijdingsdag werd afgelopen zaterdag op Marken gevierd met een donateursconcert van de Christelijke Muziekvereniging ‘Juliana’ in dorpshuis ‘Het Trefpunt’. Het dorpshuis was goed gevuld met publiek en muzikanten. Het concert stond (uiteraard) in het teken van de bevrijding. De avond werd gepresenteerd door Tess Zondervan.
 
De avond begon met een optreden van het Leerlingenorkest onder leiding van Henk Ummels. De leerlingen speelden: ‘Juf Ank’, ‘Last Change Saloon’ en ‘Freaks’. Vervolgens vertolkten het Groot Orkest onder leiding van Henk Ummels:  ‘Festival Flourish’, Towards a new Horizon’, ‘Hymn of the Highlands’, ‘American Patrol’, ‘Bevrijdingsmedley’ en ‘Iedereen is van de wereld’. Bij dit laatste nummer werd er door het publiek goed meegezongen. Tussen genoemde nummers door, bracht de Malletband onder leiding van Peter Jan Steen: ´Con Expressione’ en ‘Under the Sea’
 
Na de pauze begon het programma met een verassingsoptreden van de gezusters Van Riel als de ‘Star Sisters’. Vervolgens vervolgde de malletband hun optreden met de nummers ´At Seatons Seaside’ en ‘Dominique’. Het Groot Orkest speelde na de pauze de nummers ‘Van Oranje’, ‘Arromanches’ en ‘Glenn Miller medley’.
Als bijna finale werd het nummer ‘Soldaat van Oranje’ gebracht, door het Groot Orkest samen met de Malletband onder gezamenlijke leiding van Henk Ummels. Na de bedankjes kwamen de ‘Star Sisters’nog een keer naar voren, en als uitsmijter speelde het Groot Orkest heel toepasselijk ‘We’ll meet again’.
 
Tussen de optredens door werden zes jubilarissen gehuldigd. In de 108-jarige vereniging komen wel elk jaar jubilarissen voor. Jan Peereboom, Neeltje Zeeman-Uidam, Neeltje Anita Roos-Schipper en Neeltje Alice Janssen-Schipper vierden het 40-jarig jubileum. Simone Schipper-Eindhoven zat 25 jaar bij ‘Juliana’ en Sebastiaan Peereboom was 12 1/2 jaar lid. Alle jubilarissen kregen hun speldje opgespeld door Aagje Zeeman, die dit op een bijzonder prettige en spontane wijze deed, met veel persoonlijke anekdotes. Van voorzitter Carla Schipper kregen allen een bos bloemen.
 
Jaarlijks wordt er ook een ‘donateur van het jaar’ gekozen. Dit jaar was de familie K. Zeeman-Pereboom, wonende Meester Visserstraat 8, de gelukkige. Daar de donateur niet aanwezig was, krijgen zij een foto van de vereniging en een mooie bos bloemen thuis bezorgd.
 
‘Juliana’ kan terug kijken op een heel mooi en muzikaal donateursconcert in het teken van bevrijdingsdag.
Leerlingenorkest onder leiding van Henk Ummels voorzitter Carla Schipper  
Tess Zondervan    
  Groot Orkest onder leiding van Henk Ummels  
  Malletband onder leiding van Peter Jan Steen  
John Huisbrink gezusters Van Riel als de ‘Star Sisters’  
Aagje Zeeman   Jan Peereboom 40 jaar lid
  Neeltje Zeeman-Uidam 40 jaar lid  
Sebastiaan Peereboom 12 1/2 jaar lid   Neeltje Anita Roos-Schipper 40 jaar lid
  Neeltje Alice Janssen-Schipper 40 jaar lid  
Simone Schipper-Eindhoven 25 jaar lid    
  Stefan Stooker deed de 'bedankjes'  

Bron: PepProductions, zondag 6 mei 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina