naar Marker Nieuws indexpagina
Ruim veertig vogelsoorten en het eerste ei op de Marker Wadden
 
Het eerste ei van 2018 op de Marker Wadden is gelegd. Het is van een kokmeeuw, waarmee meteen het tweede broedseizoen op dit stukje nieuw land is ingeluid. 
 
Meeuwen zijn belangrijk voor andere broedvogels zoals kluten en visdiefjes die tussen de meeuwen broeden. De meeuw is een echte nestverdediger en beschermt zo ook andere broedvogels. Tijdens het broedseizoen zijn deze broedplekken op Marker Wadden gesloten voor werkzaamheden.
 
Tellingen
Uit vogeltellingen eind vorige maand is gebleken dat meer dan veertig vogelsoorten hun weg naar de Marker Wadden hebben gevonden, waaronder bijzondere soorten zoals een strandleeuwerik en enkele sneeuwgorzen. 
 
Opvallend was het grote aantal witte kwikstaarten, meldt Natuurmonumenten. Ook werden diverse soorten gespot, die te verwachten waren, zoals bonte strandlopers, kluten en meeuwen, maar ook viseters zoals nonnetjes, middelste zaagbekken en  enkele aalscholvers.  
 
Verbazing
Verbazing was er bij boswachter André Donker, toen hij eerder deze maand een typische tuinvogel ontwaardde: de merel. Bij gebrek aan struikgewas hadden de vier merels beschutting gezocht bij een opslagdepot. Met de nodige zeecontainers en opslag van divers materiaal hebben de bouwers onbedoeld voor merels al een plekje ingericht.
 

Bron: De Stentor, zondag 22 april 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina