naar Marker Nieuws indexpagina
Zeemijn uit het IJ tot ontploffing gebracht in Markermeer
 
De oude zeemijn die eind januari bij baggerwerkzaamheden in het IJ werd gevonden, is woensdagochtend uit het water gehaald en tot ontploffing gebracht.
 
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) behandelde de mijn eerst ter plekke onder water, zodat het explosief zo veilig mogelijk per schip kon worden verplaatst naar het Markermeer. Daar is de mijn rond het middaguur tot ontploffing te brengen. 

De hele operatie zou naar verwachting zo'n tien tot twaalf uur duren, maar het ging sneller dan gedacht. 

Omwonenden hoefden tijdens de operatie niet hun huis uit, maar het scheepvaartverkeer om het schip met de mijn is wel 
stilgelegd. Ook lag de pont tussen het Azartplein en de Zamenhofstraat twee uur stil.
 
Maatregelen
Tijdens het vervoer van de zeemijn werden verkeersmaatregelen getroffen. Zo kon er even geen verkeer over de Schellingwouderbrug en was ook de Zeeburgertunnel korte tijd dicht.

Dat de Zeeburgertunnel juist in de spits dicht moest vanwege het vervoer van de mijn, riep veel vragen op. Volgens Rijkswaterstaat was het echter nodig om vroeg te beginnen om eventuele vertraging later op te kunnen vangen.

De zeemijn lag sinds de Tweede Wereldoorlog in het IJ. Nadat de
vondst van het 600 kilo wegende explosief, werd het volgens de procedures teruggelegd op de bodem. De mijn werd 24 uur per dag bewaakt met een boot.
 
De 600 kilo wegende bom, in het Duits Luftmine of Wohnblockknacker genoemd, lag sinds de Tweede Wereldoorlog in het IJ

duikvaartuig Hr. Ms. 'Cerberus' (A 851) duikvaartuig 'Cerberus' nabij het Paard van Marken

Bron: Thijs Spijker, woensdag 4 april 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina