naar Marker Nieuws indexpagina
Medewerkers Hanselman inspecteren woningen op Marken
Voorbereiding Dijkversterking Marken
Dit zijn 'expert 5' en 'expert 11' van Hanselman
 
Rijkswaterstaat start in 2020 met de dijkversterking op Marken. Woningen die in de invloedssfeer van de werkzaamheden staan, krijgen in maart of april een bouwkundige opname. Vandaag meelopen bij een bouwkundige opname door een medewerker van Hanselman Groep.
 
Ingenieursbureau Boorsma is de opdrachtnemer en de Hanselman Groep doet dit werk in onderaanneming van Boorsma.
 
Het is voor zowel Rijkswaterstaat als omwonenden van belang vooraf een zo goed mogelijk beeld te hebben van de staat van de woningen die in de invloedssfeer van de werkzaamheden staan. Hoewel er niet van uit wordt gegaan dat er schade ontstaat tijdens de aanleg van de dijk, kan dit onverhoopt natuurlijk toch gebeuren.
 
De medewerker doet een binnen en buiten inspectie. De gehele woning wordt bekeken en er worden via een tablet aantekeningen gemaakt en desnoods worden er foto’s gemaakt van de huidige situatie.
 
De gehele inspectie duurde maximaal 30 minuten.
 
Foto's maken Aantekeningen op een tablet

Bron: PepProductions, vrijdag 16 maart 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina